Obušku,z pytle ven!  (Stick, Stick, Start Beating! - KA)
R: Jaromír Pleskot V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Jaroslav Prokop N: pohádka Kouzelné dary S: Jiří BrdečkaJaromír Pleskot TS: Jaromír Pleskot AR: Eva MičulkováZdeněk MaršálekMojmír Drvota K: Josef StřechaJiří Tarantík Hu: Jan F. Fischer; archivní – píseň Já s písničkou jdu jako ptáček, píseň Já letím vzhůru jako ptáček, píseň Je to chůze po tom světě, kam se noha šine, píseň Kde se pivo vaří Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: František Ladislav Čelakovský Zp: Ladislav PešekFrantišek Smolíksbor Arch: Alois Mecera Výtv: František Tröster Kost: František TrösterBarbora Adolfová Ma: Gustav HrdličkaVáclav Volk St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián Tr: Karel MannJosef BůžekFrantišek JakubecMilada Veselá H: Ladislav Pešek (muzikant), Josef Beyvl (hospodský), František Smolík (stařeček), Renata Borová (Rozárka, dítě muzikanta), Miroslav Fišák (Mikeš, dítě muzikanta), Aleš Košnar (Kuba, dítě muzikanta), Irena Pejšková (Terinka, dítě muzikanta), Petra Pleskotová (Kristýnka, dítě muzikanta), D. Strudlová (Barunka, dítě muzikanta), Věra Motyčková (venkovské děvče), Šárka Smetanová (venkovské děvče), Eman Fiala (šumař), Josef Hlinomaz (ponocný), Vladimír Jedenáctík (myslivec), Josef Příhoda (sedlák), Josef Steigl (sedlák), František PartynglBohumil VildLadislav Švanda (kluk s prutem), S. KošařF. Kuchař Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 07.09.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Chudý muzikant, který má doma kupu hladových dětí, se vydá za výdělkem do světa. Bloudí krajinou, až se dostane do hospody, kde se právě slaví posvícení. Muzikant návštěvníkům zahraje, ale za vystoupení se mu hospodský odmění jen kouskem suchého chleba. Muzikanta polituje kouzelný stařeček a věnuje mu zázračný ubrousek, který sám prostírá dobroty, a oslíka, z něhož se sypou dukáty. Cestou domů se muzikant staví ve stejné hospodě a dobrosrdečně předvede kouzelné dary. Vychytralý hospodský mu je však vymění. Doma muzikant zklame celou rodinu, ubrousek se neprostře a z oslíka nevypadne ani měďák. Chuďas se dovtípí, kdo ho připravil o stařečkovy dary. Vrátí se zpátky s dalším stařečkovým darem - s obuškem. Ten hospodskému důkladně nařeže, takže lakomec raději všechno vrátí. Muzikant po návratu uspořádá hody pro celou vesnici. Stařeček se vznese k nebi, aby se porozhlédl, zda někdo nepotřebuje pomoc.
   A poor musician with a horde of hungry children at home sets off into the world to look for work. He is wandering through the country until he reaches a pub where, just at that moment, they are celebrating a village fair. The musician plays to the visitors but the publican rewards him with only a piece of old bread for his performance. An elderly magician takes pity on the musician and presents him with a magical table-napkin which serves delicacies all by itself and a little donkey from which ducats are pouring. On the way home, the musician stops at the same pub and good-naturedly displays the magic gifts. But the dishonest publican exchanges them for ordinary ones. At home, the musician disappoints the entire family: the table-napkin doesn't serve any food and not even a copper coin falls out of the donkey. The poor man realizes who robbed him off the old man's gifts. He goes back with another old magician's gift - a stick. The stick gives the owner a good thrashing and the greedy man readily returns everything. On his return home, the musician makes a feast for the entire village. The old man ascends to the sky to look around and see if anybody needs his help.