O ševci Matoušovi  (Matouš the Cobbler - KA)
R: Miroslav Cikán V: Československá filmová společnost, 1948 Sk: Weiss - Kabelík VV: Otakar Sedláček N: román O ševci Matoušovi a jeho přátelích S: J.A. NovotnýJiří Fried K: Václav HanušJan Stallich AK: Stahl Rudolf ml.Rudolf Milič Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní – píseň Již vzhůru, přátelé Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sbor Arch: Jan Zázvorka Kost: Adolf Wenig Ma: Otakar Košťál St: Antonín Zelenka Zv: Dobroslav Šrámek H: Ladislav Pešek (švec Matouš Štěpánek), Vladimír Řepa (František Štěpánek, Matoušův otec), Jaroslav Průcha (faktor Verunáč), Dagmar Sedláčková (Tonka, Verunáčová dcera,služka u K), Marie Nademlejnská (chalupnice Bedrníková), Jaroslav Zrotal (Vojta, syn Bedrníkové), Jiří Dohnal (učitel Jíra Macháček), Světla Svozilová (Pavlína, Jírova sestra), František Kovářík (chalupník Kykal), Běla Jurdová (Růžena, zv. Růza, Kykalova dcera), František Kreuzmann (kaprál Švejda), Emil Bolek (Matěj Skrbek), Hermína Vojtová (Skrbkova žena), František Šlégr (rychtář Viták), Milada Smolíková (Vitáková), Josef Kemr (Jan, syn Vitákových), Bohumil Machník (páter Šíma), Miloš Nedbal (farář Dudek), František Filipovský (sedlák Marousek), Bedřich Vrbský (vrchní Franz Krpetz), Helena Bušová (Krpetzova žena), Eman Fiala (hajný), Gabriel Hart (hospodský), Vítězslav Boček (prokurátor), František Klika (direktor Palm), J.O. Martin (Štejn), Viktor Očásek (správce), Josef Pehr (přadlák Hučka), Jan W. Speerger (dozorce v přádelně), Jaroslav Šára (účetní v přádelně), Otto Krčka (Bendíček, syn Bedrníkové), Svatopluk Majer (předseda soudu), Václav Švec (mušketýr Martin), Jarmila Bechyňová (Vančurová), Anna Kadeřábková (dívka u pódia), Rudolf Široký (fabrikant Geibel), Alena Vránová (copatá dívka), Miloš Šubrt (Eman Vršťál), Jiřina KrejčováJan Fifka Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 26.03.1948 © Národní filmový archiv 
 
   Rok 1848, doba neklidu a vzpour. Revoluční myšlenky se dostávají i na český venkov. V podhorské vesnici silně zapůsobí i na zastánce spravedlnosti - ševce Matouše, který se sousedem Verunáčem učí vesničany znát význam slova "konštytuce" a nabádá je k odvaze. Matouš se také vydá se sousedy na pomoc Praze, kde se střílí. Jejich střetnutí s hulány končí tragicky. Těžce raněného Matouše odvede kamarád Vojta do špitálu. Když se Matouš po čase vrátí, lidé se od něho odvracejí a jeho milá se zatím provdala za jiného. Znovu ševcuje, znovu se dostane do rozporu s mocí a je zatčen. Po propuštění si najde práci ve fabrice, ale ani tady nedokáže mlčet k nespravedlnosti a vyvolá vzpouru. Je odsouzen na dlouhá léta k nuceným pracím, podaří se mu však utéci. A protože mu v Čechách stále hrozí nebezpečí, odchází tajně za starým Verunáčem do Slezska.
   It is 1848, a time of revolt and great unrest. The revolutionary ideas are reaching even the Czech countryside. In a mountain-side village they heavily influence shoemaker Matouš, known for his strong feelings and struggle for justice, and who is explaining to the villagers, together with his neighbour Verunáč, the meaning of the word "constitution" and urging them to have courage. Matouš, together with his fellow-villagers, sets off to Prague where there is fighting going on. Their clash with the hulans ends tragically. The heavily wounded Matouš is taken to the hospital by his friend Vojta. When Matouš returns to the village the people have turned away from him and his beloved has married another man in the meantime. He makes shoes again, gets into conflict with the authorities again and is imprisoned. After his release he finds work in the factory but even there he is unable to be indifferent to injustice and provokes a rebellion. He is convicted to long years of forced labour but manages to escape. And because he is constantly in danger in Bohemia he secretly leaves for Silesia to join the old Verunáč.