O lidech před pultem a za ním III. Epocha  (About the People on Both Sides of the Counter III)
R: Jindřich Ferenc V: KF Praha/SDZF/Ministerstvo vnitřního obchodu ČSR, 1958 N: Vratislav Blažek S: Petr Schulhoff K: Bohumil Vích Hu: Jan Kaláb St: Jaromír Janáček H: Miloš Kopecký (lektor/uhlíř/prodavač zeleniny/číš), Václav Trégl (uhlířův zákazník), Věra Kalendová (zákaznice v zelenině), Jan Maška (host restaurace), Bohuslav Kupšovský (číšník), Lubomír Bryg (host restaurace) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Uhlíř nechá zdeformovat svoji putnu tak, že se její objem zmenší. Při dodávce okrade pak zákazníka o pětinu objednaného uhlí. Nestydí se pak stejnému zákazníkovi "ušetřené" uhlí nabídnout ke koupi. Nepoctivý prodavač v obchodu se zeleninou odmítne prodat zákaznici jablka druhé jakosti, protože čeká na kalkulaci ceny. V polední přestávce pak s jablky tak dlouho žongluje, až vyrobí bedny samých výběrových plodů. Tentokrát však narazí. Ukáže se, že zákaznice je kontrolorka, a prodavače nemine pokuta. Posledním místem, kde by se neměl zákazník nechat šidit, je restaurace. Nevhodné chování personálu, malá porce jídla a nedotočené pivo jsou záležitosti, proti kterým se má zákazník ohradit a žádat o nápravu.
   The coal-man deforms his hod in such a way that its volume becomes smaller. He then cheats the customer by a fifth of the ordered coal on delivery. He is not even ashamed to offer the "saved" coal to the same customer to buy. The dishonest salesman in the greengrocer's refuses to sell the lady shopper second-class apples with the excuse that he is waiting for the price-calculation. He then juggles with the apples during the midday break until he finally creates boxes only with first-class fruits. But he is caught this time. The lady shopper is in fact an inspector and the salesman doesn't get away without a fine. The last place where the customers shouldn't allow anybody to cheat them is the restaurant. The unsuitable behaviour of the staff, small portions and less then full glasses of beer are affairs that the customer should object to and demand compensation.