O lidech před pultem a za ním II. Epocha  (About the People on Both Sides of the Counter II)
R: Petr Schulhoff V: KF Praha/SDZF/Ministerstvo vnitřního obchodu ČSR, 1958 N: Vratislav Blažek S: Petr Schulhoff K: Bohumil Vích Hu: Jan Kaláb St: Jaromír Janáček H: Miloš Kopecký (lektor/prodavač textilu), Růžena Lysenková (zákaznice), Vladimír Hrubý (prodavač potravin), Jiřina Bohdalová (prodavačka oděvů Hedvička), Stella Zázvorková (zákaznice v textilu), Josef Brukner (muž s knihou), Anna Pitašová (manekýna) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Muž a žena sáhnou v samoobsluze naráz po stejném zboží. Začnou se vzájemně velmi omlouvat a dávat si přednost. Děj se zastaví a lektor upozorňuje na to, že vztahy mezi lidmi nejsou vždy tak idylické. Prodavač neví, koho dříve obsloužit. Muž a žena z předchozí scénky na sebe i na něj křičí a vynucují si přednost. Potom lektor předvede jiný nešvar. Známá prodavačka v obchodu s textilem pro něj uschovala údajně vyprodané zboží. Lektor ji odmění bonboniérou a předvádí extrémní situaci, jak lidé platí za nedostatkové zboží jiným zbožím. Další scénka se odehrává v obchodě s metrovým zbožím. Vybíravá zákaznice přinutí prodavače, aby nanosil na pult všechny role s látkami. Nakonec je spokojená a požádá o 15 cm vybrané látky pro manžela na kravatu. Uštvaný prodavač se při prodeji krmí chlebem se sádlem. Manekýnka, která předvádí nové šaty, má na zádech otisk mastné dlaně.
   A man and a woman reach for the same item in a self-service shop. They start apologizing to each other and insisting that the other take it. The action is interrupted and the lecturer warns that the relationships between people are not always that idyllic. A shop assistant doesn't know who to serve first. The man and the woman from the previous scene are yelling at each other and at him and are trying to have their way. Then the lecturer demonstrates another example of abuse. A saleswoman he knows saved the apparently sold out goods for him. The lecturer returns her favour with a box of candies and thus emphasizes the idea of how the people pay with other goods for the goods in short supply. The next small scene happens in a shop selling fabrics. A choosy customer forces the salesman to bring all the rolls of material onto the counter. She is finally satisfied and asks for fifteen centimetres of the chosen material to make a tie for her husband. The exhausted salesman is eating bread with dripping while working. The model who is presenting a new dress has a mark of an oily hand on her back.