O lidech a tramvajích  (Of People and Trams)
R: Jindřich Ferenc V: Dokumentární film/Dopravní podnik hl.m.Prahy, 1958 Dr: Miloslav Drtílek VV: Antonín Vaněk N: Jindřich Ferenc S: Jindřich Ferenc K: Bohumil Vích Hu: Jan Kaláb St: Vlasta Styblíková Zv: Jaroslav Šlingr kom: Bohumil Vích H: Lubomír Lipský (Kos), Josef Hlinomaz (průvodčí), Milka Balek-Brodská (žena s husou), Antonín Šůra (kouřící cestující), M. Frimlová (rozčílená žena), Jaroslav Štercl (muž se zmačkanou jízdenkou), Jiří Lír (cestující s mlékem), Vlastimil Bedrna (muž skákající z tramvaje), Gabriela Bártlová-Buddeusová (průvodčí), Milan Mach (cestující s mnoha jízdenkami), Ota Žebrák Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Kvalitní městská hromadná doprava je společným cílem cestujících i pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy. Najdou se však řidiči a průvodčí, kteří úmyslně ujedou z konečné stanice dřív a mají škodolibou radost z pohledu na dobíhající lidi. Na otevřené plošině starého typu tramvaje si průvodčí zakouří a je pohoršen, když totéž udělá pasažér. I někteří cestující jsou zlomyslní. Muž s mnoha bednami schválně platí tři koruny za lístky desetihaléřovými mincemi. Jiný cestující má mnoho jízdenek a při kontrole mezi nimi marně hledá tu pravou. Někteří své jízdenky zmačkají a zkomplikují tak práci průvodčího. Snímek se snaží přivést hříšníky na obou stranách k řádnému chování, které zamezí ostrým sporům a zpříjemní veřejnou dopravu všem.
   Good quality public transport is a common goal for both the passengers and the employees of the City of Prague Transport Company. Yet there are drivers and conductors who deliberately leave the terminal station earlier and take malicious joy watching the people running to catch the tram. The conductor is smoking a cigarette on the open platform of the old type tram and he is scandalized when a passenger does the same. Some of the passengers are also malicious. The man with a lot of boxes pays the three crowns for the ticket with ten-heller coins on purpose. Another passenger has a lot of tickets and is looking for the right one in vain when the tickets are inspected. Some crumple their tickets and complicate the work for the conductor. The film tries to bring the wrong-doers on both sides to behave properly as that will prevent the ugly conflicts and make public transport more pleasant for everyone.