O kolečku,peru a vařiči  (About a Wheel, a Pen and a Cooker)
R: Vladimír Sís V: SPVF Brno, 1950 VV: Jiří Musil N: František Břetislav Kunc S: František Břetislav Kunc K: Bedřich Jurda Hu: Karel Krautgartner; archivní Nahr: Orchestr Divadla stát.filmu Dir: Karel Vlach St: Vlasta Plotěná Zv: Milan R. Novotný kom: Jiří Štuchal H: Lubomír ČerníkJiří ZvěřinaViola Zinková (maminka Oderková), Jan KřapaJana HliňákováOlga Rousová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Mladí manželé Oderkovi mají zkaženou neděli. Tatínek musí neustále nasazovat padající kolečko kočárku, na kterém vezou do parku dceru. Karel Oderka pracuje v dílně na výrobu elektrických vařičů. Spolupracovníku Pepíčkovi si stěžuje na špatnou kvalitu kočárků. Pepíček se práci moc nevěnuje a čeká hlavně na konec pracovní doby. Chce si v papírnictví koupit nové pero. Po dlouhém váhání si jedno vybere. Pero však selže už při prvním použití na poště. V tramvaji navíc Pepíček zjistí, že mu inkoust z vadného pera protekl náprsní kapsou, košilí i sakem. V domě potká mladou sousedku Boženku, která se moc těší, jak si uvaří večeři na novém elektrickém vařiči. Vadný přístroj však vyhodí pojistky a Pepíček přijde na pomoc. Boženka pracuje v kontrolním oddělení továrny na plnicí pera. Oba se na sebe mlčky a vyčítavě dívají. Pravděpodobně se stydí za zmetky, na jejichž výrobě se podíleli.
   The young Oderka couple's Sunday is ruined. The father has to keep fixing the wheel back on the pram in which they are taking their little daughter to the park. Karel Oderka works in an electric cooker production workshop. He complains to his colleague Pepíček about the poor quality of the pram. Pepíček is not very devoted to his work and is just awaiting for working hours to finish. He wants to go to the stationery shop and buy himself a new pen. After taking a long time to make his mind up he finally chooses one. But the pen proves a failure after the first time he uses it in the post-office. What's more, Pepíček discovers in the tram that the ink from the faulty pen has leaked and stained his breast pocket, shirt and jacket. He meets his young neighbour Boženka, who is really looking forward to cooking a dinner for herself on the new electric cooker she bought. But the faulty appliance blows the fuses in her apartment and Pepíček comes to help. Boženka works in the control department of the factory for fountain pens. They look at each other silently and reproachfully. They are most probably ashamed of the faulty goods which they helped produce.