Než se rozhrne opona  (Before the Curtain Goes Up)
R: Věra Plívová V: Studio FAMU, 1957 VV: Anton IvančoMiroslava Jasná N: Věra Plívová S: Věra Plívová K: Jan Špáta Hu: Jan Malý; archivní – píseň Pod tím naším okénečkem, píseň Těžko je mi, těžko Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sborMichaela Bendová St: František Mudra H: Michaela Bendová (Hanka Rožnovská), Stanislav Junek (David), členové ochotnic.krouž.Chuchelna Spol: Zeman Bořivoj /režie/ (pedagogické vedení), Novotný Vladimír /kamera/ (pedagogické vedení), Kučera Jan /střihová skladba/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Venkovská dívka Hanka čeká každý den, kdy se vrátí její kamarád David, který odjel k přijímacím zkouškám na divadelní školu. David však neuspěl. Knihy s divadelními hrami hodil do řeky a přestal chodit do ochotnického kroužku. Hance je to líto. Právě zkoušejí hru Gabriely Preissové Gazdina roba a ona hraje hlavní roli Evy. Jako Mánek je obsazen Míra, který není ovšem ani zdaleka tak talentovaný jako David. Členové ochotnického kroužku se nadšeně učí své role a rádi se po večerech scházejí na zkouškách. Jen matka několika dětí Aninka má problémy, protože její manžel Václav je alkoholik a Aninčinu zálibu v divadle nesnáší. David nakonec najde cestu zpátky mezi ochotníky a Míra mu s úlevou předá náročnou roli. Hanka je šťastná, divadlo má úspěch a David jí vyznal lásku.
   Country girl Hanka waits every day for the return of her friend David who went off to take his entrance exams at stage school. David is unsuccessful, however. He throws his theatre plays in the river and stops attending the amateur dramatics circle. Hanka regrets his decision. They are rehearsing Gabriela Preissová's play The Farmer's Woman and she is playing the main role of Eva. Mánek is played by Míra who is not half as talented as David. The members of the amateur group avidly learn their lines and meet up in the evenings to rehearse. Only Aninka, the mother of several children, has problems because her husband Václav is an alcoholic and cannot stand her fondness of the theatre. In the end, David finds his way back to the amateur players and Míra is relieved that he can hand over his demanding role to him. Hanka is happy, the theatre is successful and David declares his love for her.