Nezbedný bakalář  (Mischievous Bachelor,The)
R: Otakar Vávra V: Československá filmová společnost, 1946 Sk: Feix Karel VV: Jaroslav Niklas N: povídky Peklo a Nezbedný bakalář, Zikmund Winter: sbírka povídek Rakovnické obrázky; Zdeněk Štěpánek S: Zdeněk ŠtěpánekOtakar Vávra AR: František Milič K: Jan Roth AK: Josef PecharRudolf Milič Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Vivat bacalarius, Jiří Srnka: píseň Slyšte, žáci, vy žebráci, Jiří Srnka: píseň Noci milá, proč's tak dlouhá!, Jiří Srnka: píseň Qui suevimus salpe radi, Jiří Srnka: píseň Stala se jest divná věc, píseň Dominante nobis siti, Jiří Srnka: píseň Co dobrého od vás žáci, Jiří Srnka: píseň Vivat Raconae, Jiří Srnka: píseň Žáku, pamatuj si dnešní datum Nahr: FISYO Dir: Milivoj UzelacOtakar Pařík T: Zikmund WinterFrantišek Hrubín Zp: žáci Scholae cantorumZdeněk ŠtěpánekJosef Vinklář Arch: Jan Zázvorka Kost: J.M. GottliebFernand Vácha Ma: Václav KamarádOtakar Košťál St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zavadil Op: Stefan Oldřich prof.Dr.Vilém Prokop MlejnekNovotný A. prof. H: Zdeněk Štěpánek (bakalář Jan), Vlasta Matulová (hostinská "U Střípků" Anna), Otomar Korbelář (řezník Mikuláš), František Smolík (konšel Šmardoch), Jaroslav Marvan (primas města Rakovníka Písecký), František Kreuzmann (inspektor a městský písař Žlutický), Míla Pačová (Markyta, manželka Žlutického), Saša Rašilov (pekař a konšel Hruška), František Roland (konšel Slach), Jaroslav Vojta (vysloužilec Matěj), Antonín Šolc (kantor Ondřej Kralovic), Josef Gruss (sukcentor Zachariáš), Zdeňka Baldová (Slachova žena), Gustav Hilmar (děkan Šimon Cerasýn), Václav Trégl (konšel Češpivo), Marie Vášová (děvečka v hostinci "U Střípků"), Eman Fiala (dráb), Vlastimil Brodský (mendík), Jaroslav Mareš (mendík), Milada Smolíková (měštka Hrušková), Vladimír Řepa (konšel a krejčí Máma), Antonín Jirsa (konšel a kovář Martin Bezprstý), Stanislav Neumann (univerzitní pedel Jan), Josef Vinklář (mendík Martínek), Oldřich Musil (mendík), Bohumil Bezouška (mendík), Stanislava Strobachová (měštka), Oskar Hák (syn kováře Bezprstého), Marie Rýdlová (Alžběta, Mikulášova žena), Jan W. Speerger (kočí), Oleg Reif (bohatý žák), Deyl Rudolf st. (konšel Gryllov), František Marek (měšťan), Antonín Jedlička (řeznický učedník Kuba), Antonín Mikulič (malý žák), Stanislav Brožík (mendík), Růžena Gottliebová (manželka konšela Češpivy), F.X. Mlejnek (měšťan), Theodor Pištěk (rychtář Toužil), Lída Vostrčilová (děvečka v hospodě), Petr Skoumal (světlovlasý žák), Alois Skoumal (žák), Jan Skoumal (žák), Oldřich Panoš (žák), Emanuel Hříbal (konšel), žáci Scholae cantorum (žáci) Chor: Vrchlická Eva ml. Spol: Miroslav HrachovecJan Pacák Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 06.09.1946 © Národní filmový archiv 
 
   Rakovník je roku 1587 povýšen na královské město. Pro zvýšení prestiže města je do školy jako vyučující pozván z Prahy bakalář Jan. Přichází se svými žáky - mendíky. Na místě však zjišťuje, že škola je zchátralá a že konšelé nejsou z lakoty ochotni splnit své sliby. Jeho žáky krmí odpadky a ani uprostřed tuhé zimy nedají dřevo na zátop. Jen málokdo z měšťanů si vzdělaného a temperamentního bakaláře oblíbí. Laskavá je k němu mladá vdova - hostinská Anna. Jan si ji zamiluje, ale brzy zjistí, že její láskou je řezník Mikuláš, který je však ženatý s bohatou, ale starou, zlou a lakomou Alžbětou. Když chtějí paničky přistihnout Mikuláše a Annu při tajné schůzce za městem, pomůže Jan a vymění si místo s Mikulášem. Mezitím v záchvatu nemoci podpálí Alžběta svůj dům a uhoří v něm. Konšelé se chtějí nenáviděného Jana zbavit. Bojí se však, že město zůstane v polovině roku bez učitele, což by byla ostuda. O nového bakaláře proto žádají v Praze tajně. Po Alžbětině pohřbu se to Jan náhodou dozví, vzbudí své žáky a ještě té noci s nimi opustí nevděčné město Rakovník.
   In 1587 Rakovník is given the status of royal town. The Bachelor Jan is invited from Prague to teach at the school as a sign of the town's greater prestige. He arrives with his pupils - these are poor mendicant pupils. When he arrives, however, he discovers that the school is in decay and the councillors in their miserliness are unwilling to fulfil their promises. They feed his pupils with refuse and do not even give them wood for heating during the depths of winter. Few of the burghers take a liking to this educated and temperamental Bachelor. Only the young widow, an inn-keeper called Anna, is kind to him. Jan falls in love with her but soon discovers that she loves the butcher Mikuláš who is married, however, to the wealthy but old, evil and mean Alžběta. When the women decide to catch Mikuláš and Anna meeting in secret outside the town, Jan helps them and changes place with Mikuláš. Meanwhile, in a fit of illness Alžběta burns down her house and dies in the process. The councillors want to get rid of the hated Jan. They are afraid, however, that the town will be without a teacher in the middle of the school year, which would bring shame on the town. Thus they secretly request a new Bachelor in Prague. After Alžběta's funeral Jan finds this out by chance, he wakes his pupils a