Nevíte o bytě?  (Don't You Know of an unoccupied Flat? - KA)
R: Bořivoj Zeman V: Československá filmová společnost, 1947 Sk: Weiss - Kabelík VV: Otakar Sedláček N: Ján Kadár S: Bořivoj ZemanJán Kadár AR: Ján Kadár K: Petr Rovný AK: Jan Novák Hu: Jiří ŠustJan KalábOldřich Letfus; archivní – Felix Mendelssohn-Bartholdy: převzatá Svatební pochod, píseň Domove, domove krásný Nahr: Orchestr Karla Vlacha, FISYO Dir: Karel Vlach Zp: Josef Křikava Arch: Miroslav Pelc Kost: Jiří KalinaMiloslava Šmídová Ma: Karel Suchánek St: Josef Dobřichovský Zv: Černý František (zvuk) H: Josef Pehr (loutkoherec Josef Novotný), Božena Obrová (Elena Teplanská), Eduard Dubský (Drahoš Kučera), Nelly Gaierová (sousedka Rybová), Jan Pivec (příslušník SNB Antonín Vejvoda), Jindřich Plachta (dědeček Vejvodových), Josef Křikava (zpěvák Šimůnek), Libuše Bokrová (bytná), Emil Bolek (štábní rotmistr), Antonín Holzinger (průvodčí tramvaje), Vlasta Jelínková (bytná /s andělem/), Josef Kemr (bytový optimista), Miloš Kopecký (komisař), Ota Motyčka (výrobce slavíků), Rudolf Princ (úředník Šulc), Jana Romanová (Majka, Elenina kamarádka), Emanuel Hříbal (úředník demobilizačního úřadu), Zdeněk Šavrda (hostinský), Václav Trégl (referent bytového úřadu), Milada Wildová (pracovnice bytového úřadu), Jana Hrdličková (Vejvodova dcera), Hans Hofer (muž v tramvaji), Mirko Erben (žadatel na bytovém úřadě), Alois Zelenka (překupník), Mirko Čech (člen orchestru - kapelník, kytaris), Lumír Brož (člen orchestru - trumpetista), Karel Šidla (člen orchestru - basista), Jiří Jirmal (člen orchestru - kytarista), Arnošt Kavka (člen orchestru - piáno, klarinet) Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 14.11.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Josef Novotný, režisér maňáskového divadélka, se po návratu ze zájezdu ocitne v nezáviděníhodné situaci. Na byt, kde dosud žil v podnájmu u zpěváka Šimůnka, dostala dekret demobilizovaná příslušnice zahraniční armády Slovenka Elena Teplanská. Elena si chce zařídit krejčovskou dílnu a o podnájemníka nestojí. Protože Šimůnek je nezvěstný, ztrácí Josef nárok na užívání bytu. Energická Elena se s Josefem vydá hledat nový podnájem, jejich cesta však končí nezdarem. Soužití v malém bytě přináší každý den nečekané nesnáze, které vyvrcholí náhlým příchodem původního majitele bytu. Josef a Elena, kteří se mezitím do sebe zamilovali, vidí jediné východisko v uzavření sňatku. Zároveň se v domě vyřeší i další problémy s bydlením. Majetná paní Rybová si vymění svůj velký byt s početnou rodinou Vejvodových a Šimůnek, který objevil v paní Rybové spřízněnou duši, se k ní nastěhuje.
   Josef Novotný, director at a little hand-puppet theatre, finds himself in an unenviable situation after his return from a tour. The Slovak Elena Teplanská, a demobilized member of the foreign army, has acquired a permanent lease on the flat he had been renting as a lodger from the singer Šimůnek. Elena wants to set up a tailors' workshop and has no thoughts for any lodgers. Because Šimůnek goes missing, Josef loses his claim on the use of the flat. The energetic Elena searches with Josef for a new place for him to live but they are unsuccessful. Living together in the small flat brings unexpected difficulties each day which culminate in the sudden arrival of the original owner of the flat. Josef and Elena, who have fallen in love in the meantime, see marriage as the only way out. At the same time other accommodation problems are resolved in the house. The wealthy Mrs Rybová exchanges her big flat with the large Vejvoda family and Šimůnek, who finds in Mrs Rybová a kindred spirit, moves in with her.