Nenávist  (Hatred)
R: Hynek Bočan V: Studio FAMU, 1960 N: povídka Nenávist (sbírka Němá barikáda) S: Vladimír Goldmann K: Piro Milkani Hu: Vladimír Soukup Arch: Milan Nejedlý H: Bohuš Záhorský (úředník Václav Babánek), Miroslav Nohýnek (student Vašek, Babánkův syn), Alexandr Postler (Vaškův spolužák), Petr Kostka (Karel, Vaškův spolužák), Martin Růžek (úředník Tomek), Bohumil Bezouška (Lojza Mrázek), Eduard Dubský (poručík), Jan Skopeček (muž s puškou), Jiří Smutný (gestapák), Josef Koza (muž), Zdeněk Řehoř (úředník Urbánek), Viola Zinková (Tomková) Spol: Daniel František /dramaturgie/ (pedagogické vedení), Hubáček Miroslav /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Je nejtěžší doba německé okupace. Po atentátu na říšského protektora Heydricha hlásí veřejný rozhlas neustále jména lidí zatčených pro "schvalování" tohoto činu. Tři rozesmátí studenti upoutají pozornost konfidenta a ten vyslechne vtip o nejpracovitějším německém národě, který s jedním volem zoral celou Evropu. Udavač na vypravěče okamžitě upozorní gestapo a Vašek, jeden ze studentů, je zatčen. Jeho dva spolužáci to oznámí Vaškovu otci. Ušlápnutý a opatrný úředník pan Babánek se kvůli synovi odhodlá jít do sídla gestapa. Poníženě tam omlouvá synovu klukovinu a prosí o shovívavost. Za několik dní dostane úřední vyrozumění - účet za synovu popravu a zpopelnění. Babánkův strach se změní v nenávist a touhu po pomstě. Začne chodit po poutích a trénovat ve střelnicích. Střelbě ho učí i bývalý četař Mrázek. Na jaře roku 1945 vypukne v Praze revoluce. Při rozdávání zbraní však nenápadného staříka každý odstrčí. Až v jedné ulici, kterou ostřeluje esesák kulometem, má Babánek příležitost. Získá pušku od zraněného muže, pečlivě zamíří a jediným výstřelem umlčí nepřátelský kulomet. S puškou na rameni pak osamělý starý muž odchází.
   It is the most difficult period of the German occupation of Czechoslovakia. After the assassination of Acting Reich Protector of Bohemia and Moravia Heydrich the public address system continually announces the names of people who have been arrested for "approving" this action. Three laughing students attract the attention of an informer who overhears a joke about the hard-working German nation who ploughed the whole of Europe with one ox. The informer immediately tells the Gestapo about the student who told the joke and Vašek, one of the students, is arrested. His two friends inform his father. The downtrodden and cautious clerk, Mr Babánek, decides to go to the Gestapo headquarters to intercede for his son. There, standing before them in humiliation, he apologizes for his son's foolishness and begs for tolerance. A few days later he receives an official document - the invoice for his son's execution and cremation. Babánek's fear turns to hatred and a desire for revenge. He begins visiting fairs and practises at the shooting galleries. The former Sergeant Mrázek also teaches him how to shoot. A revolution breaks out in Prague in the spring of 1945. When weapons are being handed out everyone shoves the inconspicuous old man out of the way. Babánek gets his opportunity when he find