Němá barikáda  (Silent Barricade,The - KA)
R: Otakar Vávra V: Československý státní film, 1949 Sk: Vávra - Feix VV: František Milič N: sbírka povídek Němá barikáda S: Otakar VávraJan Drda K: Václav Huňka Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: Emil Poledník H: Jaroslav Průcha (zámečník a velitel barikády Hošek), Barbara Drapińska (polská dívka Halina), Jaroslav Marvan (strážník Brůček), Vladimír Šmeral (interbrigadista František Kroupa), Marie Vášová (Nedvědová), Robert Vrchota (četař), Jiří Plachý (uhlíř), Jaromír Spal (průvodčí tramvaje), Jaroslav Zrotal (řidič tramvaje), Eva Karelová (průvodčí tramvaje), Antonín Šůra (Pepík, Hoškův syn), Jaroslava Panenková (Hošková, Pepíkova matka), Jaroslav Mareš (Jarda, syn Nedvědové), Vítězslav Boček (bojácný barikádník Kouba), J.O. Martin (Koubův bratr), Běla Jurdová (dcera Koubova bratra), Miroslav Homola (záškodník Walter), Marie Rýdlová (stará Němka, Waltrova matka), Václav Švorc (mladík "Bengál"), Josef Bek (poručík čs.armády), Štěpán Bulejko (parlamentář SS), Vladimír Hlavatý (pekař Lojzík), Luba Skořepová (pekařova žena), Karel Pech (muž s trikolorami), Vladimír Řepa (majitel domu), Libuše Freslová (manželka majitele domu), Miloš Nedbal (major čs.armády), Vlasta Vlasáková (Andulka, žena průvodčího), Zdeněk Řehoř (muž s pancéřovou pěstí), Vladimír Ráž (Toník), Radovan Lukavský (příslušník SS), Zdeněk Kryzánek (barikádník František Švec), Emil Kavan (kulometčík), Karel Pavlík (barikádník v krytu), Oldřich Lukeš (organizátor bojů Jarda), Viktor Očásek (muž v davu), Věra Kalendová (žena v tramvaji), Josef Chvalina (muž v klobouku zastřelený na mostě), Emil Bolek (starší nájemník s knírem), Ella Nollová (žena s dítětem), František Marek (německý velitel vlaku), Rudolf Široký (kapitán čs.armády), Jaroslav Seník (muž s pancéřovou pěstí), Marie Blažková (žena strhávající název ulice), Ladislav Hájek (mladý barikádník Vlastimil Nevole), Anna Kadeřábková (žena před domem), Jan Brandýsdělníci Středočeských elektráren Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 06.05.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Blíží se konec války, občané Prahy strhávají německé vlajky a nápisy. Také v tramvaji číslo 12 panuje radostná nálada. U Trojského mostu náhle zazní výstřely a několik lidí leží v krvi. Lidé začnou ihned stavět před mostem barikádu. Je jasné, že na druhé straně stojí ozbrojení příslušníci Schörnerovy armády. Barikádníky, jimž velí holešovický zámečník Hošek, čeká tvrdý boj. Na barikádě společně bojují četař československé armády, dobrovolník ze španělské války, český strážník, uhlíř, pekař, Polka Halina, která přežila Osvětim, ženy, muži a mládež. Také Hoškův syn Pepík, kterému se podařilo nalezenou pancéřovou pěstí zničit tank a tím odrazit německý tankový útok. Jsou mezi nimi i takoví, kteří ztratí odvahu. Němci stupňují útok, barikádníci se brání s vypětím všech sil. Situace se stává neudržitelnou, naštěstí přijíždějí sovětské tanky. Rudá armáda vstupuje do Prahy a lidé ji vítají kyticemi šeříku.
   The War is drawing to a close. The citizens of Prague are tearing down German flags and signs. A joyful mood also prevails in tram no. 12. Suddenly, shots ring out near Troja bridge and several people are lying in pools of blood. The people immediately start building a barricade in front of the bridge. They realize that armed members of Schörner's army are standing on the other side. The barricade-fighters, led by the Holešovice locksmith Hošek, wait for a tough battle. He is joined by a sergeant from the Czechoslovak army, a volunteer from the Spanish War, a Czech policeman, a coalman, a baker, the Polish woman Halina who survived Auschwitz, men, women and youths. Also Hošek's son Pepík who is able to destroy a tank with a bazooka he had found and thus deflects a German tank attack. There are also those among them who lose courage. The Germans step up their attack, the barricade-fighters defend themselves with all the strength they can muster. The situation becomes insurmountable but, fortunately, the Soviet tanks arrive. The Red Army enters Prague and its people welcome them waving lilac blossom.