Nejšťastnější člověk na světě  (Happiest Man int the World,The)
R: Vladimír Kressl V: Studio FAMU, 1953 VV: Miroslava Jasná N: povídka Nejšťastnější člověk na světě S: Ota Hofman K: Jan KališJán Šmok Hu: Miloš Vacek H: Jiří Dohnal (Jess Smith), Jiří Sovák (Tom, Jessův švagr), Felix le Breux (šéf Craft) Spol: Krška Václav /režie/ (pedagogické vedení), Gajer Václav /režie/ (pedagogické vedení), Novotný Vladimír /kamera/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Už šest let je mladý muž Tom nezaměstnaný. Jede proto přes celé Spojené státy požádat svého švagra Jesse Smithe o místo. Smith má starosti, další z řidičů zahynul při přepravě nitroglycerinu. O toto riskantní, ale dobře placené zaměstnání ho Tom právě žádá. Smith ho odmítne. Když mu však Tom vypráví, jak v bídě stárne jeho milovaná sestra, Tomova žena, práci mu dá. Smutně pak hledí za odcházejícím Tomem, který se podle svých slov považuje za nejšťastnějšího člověka na světě.
   Young Tom has been unemployed for six years. So he travels right across the United States to ask his brother-in-law Jesse Smith for a job. Smith has his own worries - another driver has died transferring nitroglycerine. Tom asks if he can do this risky but well-paid job. Smith turns him down. When Tom tells him about his beloved sister, Tom's wife, growing old in poverty, he gives him the work. He looks on sadly as Tom leaves, in the latter's words, the happiest man in the world.