Nejlepší člověk  (Best Man,The - KA)
R: Václav WassermanIvo Novák V: Studio uměleckého filmu, 1954 VV: Jiří Pokorný N: povídka Nejlepší muž; Josef NeubergFrantišek Vlček S: Josef NeubergFrantišek VlčekVáclav WassermanIvo Novák AR: Dagmar NovákováBohumil Kouba K: Josef Střecha AK: Jiří Tarantík Hu: Julius Kalaš; archivní – Mirko Hanák: píseň Krásný vzhled je na ten boží svět Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: Václav Poláček Zp: sbor dětskýJosef Kemr Arch: Karel ŠkvorAlois Mecera Kost: Fernand VáchaBarbora Adolfová Ma: Gustav HrdličkaFrantišek Novotný St: Miroslav Hájek Zv: František Šindelář kom: Gustav Hilmar H: Vlasta Burian (poštmistr Čeněk Plíšek), Vydra Václav ml. (starosta Bublich), Jiřina Šejbalová (Bublichová, starostova žena), Věra Bublíková (Otylka, dcera Bublichových), Felix le Breux (stavitel Josef Kopr, radní), Světla Svozilová (Koprová, stavitelova žena), Lubomír Lipský (Arnoštek, syn Koprových), Miloš Kopecký (lékárník Valerián Kýla, radní), Oldřich Musil (velkouzenář Josef Kaněra, radní), Jarmila Beránková (Kaněrová, řezníkova žena), Josef Hlinomaz (statkář Halaburda, radní), Darja Hajská (Halaburdová, statkářova žena), Stanislav Neumann (listonoš Choura), Gustav Hilmar (soukromník Šerpán, náhradní radní), Josef Kemr (obecní tajemník Cukner), Dana Medřická (majitelka modes-robes Malvína Kole), Jaroslav Mareš (hodinář František Vích), Bohuš Hradil (dělník na pile Marčan), Míla Myslíková (švadlena Květa, Marčanova dcera), Eman Fiala (obecní strážník Truneček), Marie Svobodová (babka s vkladní knížkou), Miroslav Homola (číšník Alois), L.H. Struna (nájemce Besedy Špaček), Antonín Šůra (účastník volební schůze), Alois Dvorský (obrýlený děda), Josef Příhoda (občan na ulici), Jiří Sovák (občan na schůzi), Ota Motyčka (nový pošmistr), Hermína Vojtová (trafikantka Strnadová), Antonín Jedlička (číšník), Jiří Vršťala (divák), Vladimír Řepa (divák), Vladimír Svitáček (muž s knírem), Blažena Slavíčková (služka u Bublichů), Josef Steigl (muž na schůzi), Gabriela Bártlová-Buddeusová (žena na schůzi), Alena Karešová (mladá žena na schůzi), František Fontén (holič Huml), Robert MorávekJosef Filaun (pokladník Kokeš) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 25.12.1954 © Národní filmový archiv 
 
   Příběh se odehrává kolem roku 1900 v městečku Pěticích. Mnoho let už jsou v obecní radě stejní lidé: stavitel Kopr, lékárník Kýla, velkouzenář Kaněra, statkář Halaburda a starosta Bublich. Svědkem jejich malicherného a hamižného počínání je náhradní radní - vzdělaný a zcestovalý pan Šerpán. Blíží se nové volby a stávající představitelé by si rádi ponechali své vlivné posty. Tvrdí proto, že jsou nejlepšími lidmi města. Pana Šerpána tak inspirují k akci. Do Pětic přijde poštou balíček ze Švýcarska, označený vysokou cenou a adresovaný nejlepšímu člověku z města. Všetečný poštmistr Plíšek by rád zásilku doručil, ale neví komu. Mezi radními vypukne spor a po invektivách se i poperou. Zvědavý Plíšek balíček tajně otevře a najde v něm váleček do fonografu, přístroje, který vlastní jediný pan Šerpán. Po přehrání zprávy Plíšek zásilku znovu zabalí a důvěrně varuje před jejím převzetím všechny členy rady. Teď už ji žádný z nich nechce. Začnou se hádat a v nastalé vřavě jim Plíšek přehraje váleček, který přesně pojmenuje jejich nectnosti. Hádka skončí rvačkou a obyvatelé města už vědí, koho rozhodně nebudou volit.
   The story is set around the year 1900 in the small town of Pětice. For many years, the same people are still in the local council: the builder Kopr, the pharmacist Kýla, the pork butcher Kaněra, the landowner Halaburda and the mayor Bublich. The stand-in councillor, the educated and travelled Mr Šerpán, is witness to their petty and niggardly actions. Elections are approaching and the existing representatives intend to keep their influential posts: they insist that they are the best people in the town. They thus goad Mr Šerpán into action. A parcel arrives in Pětice from Switzerland, apparently containing something valuable, and addressed to the best person in town. The inquisitive postman Plíšek wants to deliver the parcel, but he does not know to whom. A dispute breaks out among the councillors and tempers rise, ending in a fight. The curious Plíšek secretly opens the parcel and finds a roller from a phonograph which belongs to Mr Šerpán alone. After listening to the report Plíšek wraps up the parcel once more and warns all the councillors in confidence not to accept it. Now none of them wants it. They start arguing and in the ensuing hubbub Plíšek plays them the report which precisely describes their vices. The argument ends in a brawl and the town inhabitants are now sure who