Nedělní dostaveníčko  (Sunday Rendezvous)
R: Hanuš Burger V: SPVNF Praha, 1954 VV: Vladimír Vojta N: Hanuš Burger S: Hanuš Burger K: Pavel Hrdlička Hu: Miloslav Kuba; archivní Nahr: FISYO Dir: Zdeněk Vašata St: Josef Pejsar H: Josef Langmiler (instruktor), Václav Babka (muž se sklenkou alkoholu), Otto Šimánek (cyklista), Jan LiškaLadislav PavelMiroslav HorákVěra SrbkováZdeněk VysmekAntonín ŽenčákB. Kukurucová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   V neděli se scházejí na povinnou přednášku lidé, kteří se v uplynulém týdnu dopustili dopravních přestupků. Někteří se dotčeně brání, že nic neudělali. Mladý instruktor jim klidně připomíná jejich činy. Řidič automobilu jel příliš rychle a předjíždět začal, aniž dal znamení. Ohrozil tím auto jedoucí za sebou. Starší žena se zapovídala se známou téměř uprostřed ulice. Před přijíždějícím autem odběhla na chodník, ale vzápětí se vrátila pro zapomenutou tašku. Sanitka, která právě projížděla, musela prudce brzdit a život pacienta byl ohrožen. Rozpačitě se usmívající venkovan si připomene situaci, kdy vedl povoz tažený koňmi, a protože za chůze klímal, ocitl se jeho potah v protisměru, kde málem došlo k havárii s protijedoucím vozidlem. Cyklista musí své kolo vybavit brzdami a světlem. Nejhorším nebezpečím za volantem je alkohol. Mladíci opíjející řidiče autobusu, málem svoji lehkomyslnost zaplatili životem.
   On Sunday a group of people who had committed traffic offenses the week before, are made to attend a lecture. Some of them are offended and insist that they had not done anything wrong. The young instructor calmly reminds them of their actions. The car driver had driven too fast and began to overtake without signalling. He had thus endangered the car behind him. An older woman had been chatting to her friend almost in the middle of the road. She dodged an on-coming car and leapt onto the pavement but then returned to fetch her forgotten bag. The approaching ambulance had to brake sharply, threatening the life of the patient inside. A villager, smiling in his embarrassment, recalls a situation where he was leading a cart pulled by horses and, since he was feeling drowsy even while walking, he found himself walking into on-coming traffic and only just avoided an accident with a car coming in the opposite direction. A cyclist is told to equip his bike with brakes and a light. The worst danger behind the wheel is alcohol. The young men offering drink to the driver of their bus almost paid for their carelessness with their lives.