Něco se tu změnilo  (Something Has Changed Here)
R: František Lukáš V: SZDF Praha, 1955 VV: Lubomír Marek N: František Lukáš S: František Lukáš K: Bohumil Vích Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Byla noc krásná májová Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Milka Balek-BrodskáDarja Hajská St: Jaromír Janáček Zv: Emanuel FormánekOtomar KlainerJiří Pavlík Op: Bíla Leon MUDr. Akom: František Břetislav Kunc kom: Oldřich Nový H: Oldřich Nový (pacient Josef Malík), Fanda Mrázek (ječící pacient), Rudolf Princ (pacient-karbaník Hůlka), František Černý (pacient), Otakar Brousek (žurnální lékař), František Paul (primář), Eman Fiala (pacient), Lubomír Bryg (pacient), Emil Kavan (lékař), Bohuš Hradil (zdvořilý vrátný), Josef Hlinomaz (nezdvořilý vrátný), Nataša Gollová (zdravotní sestra Anička), Felix le Breux (lékař), Stella Zázvorková (příbuzná Klotilda), Světla Svozilová (zdravotní sestra), Darja Hajská (uklízečka), Milka Balek-Brodská (uklízečka), Antonín Jedlička (pacient), Hermína Vojtová (zdravotní sestra u příjmu), Jiřina Bohdalová (zdravotní sestra), Vratislav Blažek (lékař), Valentina Thielová (zdravotní sestra), Ela Šárková (zdravotní sestra), Setleři (řemeslníci), Ferdinand ŠafránekEva VavruškováMilan KarpíšekJaroslav JílovecJaroslav UllmannV. Bělohlávek Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Josef Malík je už starší muž a má problémy se žaludkem. Lékař mu doporučuje nemocniční léčbu. Pan Malík byl v nemocnici před dvěma lety a vzpomíná na to jako na noční můru. Vrátný ho tehdy nechal stát dlouhé minuty na dešti. Protože chybělo značení, bloudil budoucí pacient nevlídnými chodbami nemocnice a pak čekal dlouhé hodiny na příjem. Celou dobu byl obtěžován hlukem a zmatkem, které v nemocnici panovaly. Uložen na rozbitou postel, nemohl spát, protože pacienti se hlasitým šepotem dohadovali o jeho zdravotním stavu. Neuklidnil ho ani hlasitý zpěv uklízeček. Primářovo nezúčastněné komentování jeho choroby a nevyžádaná návštěva hlučné příbuzné Klotildy způsobily, že Malík tehdy z nemocnice utekl. Jen velmi nerad vstupuje pan Malík do stejné léčebny. Vrátný je však ochotný, chodby nemocnice vymalované a plné květin, zdravotní sestry i lékaři jsou velmi milí. Všude panuje ticho, klid a čistota. Když je vlezlá Klotilda vykázána z nemocnice, věří už pacient Malík, že bude vyléčen.
   Josef Malík is getting on in years and he has stomach problems. The doctor recommends a spell in hospital. Mr Malík was in hospital two years before and remembers what a nightmare it was. The porter had made him stand for ages in the rain. Because there were no signs on the doors, the future patient had wandered down the unfriendly hospital corridors and then had waited several hours to be admitted. The whole time he was bombarded with the noise and confusion reigning in the hospital. Placed in a broken bed he was unable to sleep, the patients noisily whispered amongst themselves trying to figure out his state of health. Even the loud singing of the cleaners did not make him feel any better. The senior consultant's unconcerned comments about his illness and the unwanted visit from his loud relative Klotilda forced Malík to run away from the hospital. Mr Malík is dreading entering the same clinic. On this occasion, however, the porter is willing, the hospital corridors are painted and full of flowers and the nurses and doctors are very kind to him. Everywhere it is quiet, peaceful and clean. When the intrusive Klotilda is told to leave the hospital, the patient Malík now believes that he will be cured.