Návrat domů  (Return Home,The - KA)
R: Martin Frič V: Československý státní film, 1948 Sk: Frič - Reimann VV: Václav DražilEduard Šimáček N: Leopold Lahola S: Leopold LaholaMiloš ŘehákLudvík Toman K: Karel Degl DK: Josef Novotný Hu: František Škvor; archivní – Lev Knipper: píseň Poljuško, pole, Jaromír Vejvoda: píseň Škoda lásky, František Kmoch: píseň Lví silou, vzletem sokolím, píseň Partyzán Zp: sbor Arch: Karel Škvor Kost: Marie JindrováK. Krásný Ma: Ladislav Bacílek St: Jan Kohout Zv: Miloslav Hůrka H: Karel Höger (nadporučík Kliment Mareš), Běla Jurdová (četařka Stáňa), Josef Pehr (desátník Janík), František Smolík (profesor Blažej), Terezie Brzková (Stachová), Pavla Suchá (Tonča, vnučka Stachové), Zdenka Procházková (Marta, bývalá Marešova snoubenka), Zdeněk Štěpánek (major), Milada Smolíková (pokojská v hotelu), Libuše Zemková (Jarmila), Ladislav Kulhánek (Fiala), Ella Nollová (Fialová), Ota Motyčka (Souček, Martin otec), Marie Blažková (Součková, Martina matka), Alois Dvorský (Martin strýc Alois), Miloš Kopecký (mladík u Součků v bytě), Bohuš Hradil (Sedláček, majitel koloniálu), Jaroslav Mareš (Sedláčkův syn Zdeněk), Blažena Slavíčková (Sedláčkova dcera Jitka), Vladimír Řepa (řidič džípu), Bedřich Bozděch (recepční), Jindra Hermanová (prodavačka klobouků), Josef Kemr (muž radící sovětskému vojákovi), Michaela Lišková (Martina dcerka), Hermína Vojtová (Martina teta Boža), Emil Bolek (voják ve skladu oděvů), Zdeněk Řehoř (mladý gardista v Mánesu), Milka Balek-Brodská (domovnice se žehličkou), Marta Májová (domovnice vytírající schody), Karel Houska (poručík), Zdeněk Flendr (malý chlapec), Otylie Beníšková (Marešova matka), Ervín Zolar (sovětský voják), Jan W. Speerger (posel z velitelství), Ilja Racek (mladík v Mánesu), Leo Spáčil (muž se sirkou v ústech), Josef Hořánek (vrchní v Mánesu), Josef Steigl (Karásek, majitel klobouku) Spol: Miroslav Pelc Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 28.01.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Těsně po skončení války, v květnu 1945, se vrací nadporučík Mareš se svou jednotkou do Prahy. Těší se na shledání se svou rodinou, snoubenkou a přáteli. Jeho kolegyně četařka Stáňa ho miluje a bojí se, že ho v novém prostředí ztratí. Mareš navštíví starou paní Stachovou, ale nemá sílu jí říct, že její syn padl. Postupně se dozvídá, že jeho snoubenka je už vdaná, matka a sestra byly zatčeny a zastřeleny a bývalí přátelé jsou mrtvi nebo zmizeli ve víru války. Nalézá pouze starého profesora, který pět let nevyšel ze svého sklepního bytu, aby se nemusel setkat s Němci. Stáňa je zklamaná, že Mareš zapomněl na jejich přátelství a první den v Praze ji nechal samotnou. Večer se oba setkají v hotelu, kde jsou ubytováni. Zastihne je tam rozkaz k odjezdu do pohraničí. Jejich vzájemný vztah se vyjasní, oba pochopí, jakou cenu má jejich přátelství, a smířeni odjíždějí za novým cílem.
   Lieutenant Mareš and his unit are returning to Prague just after the end of the War, in May 1945. He is looking forward to seeing his family, his fiancée and friends. His colleague Sergeant Stáňa loves him and is afraid that she will lose him in this new environment. Mareš visits old Mrs Stachová but does not have the courage to tell her that her son died in battle. He later finds out that his fiancée is now married to someone else, that his mother and sister were arrested and shot dead and his former friends are now dead or went missing during the War. He finds only the old professor who had not left his cellar flat for five years in order not to have to confront the Germans. Stáňa is disappointed that Mareš has forgotten their friendship and that he left her on her own on his first day back in Prague. In the evening they meet in the hotel where they are staying. They are told that they must leave for the border. They become aware of their mutual relationship and understand the value of their friendship. Reconciled, they leave for their new destination.