Nastupte, prosím!  (All Aboard!)
R: Bořivoj Zeman V: Propagační film, 1960 N: Bořivoj Zeman S: Bořivoj Zeman K: Jan Stallich Hu: Dalibor C. Vačkář St: Josef Dobřichovský H: Josef Beyvl (průvodčí v tramvaji), Věra Ferbasová (matka malého chlapce), Josefa Pechlátová (cestující stařenka), Valentin Knor (rytířský cestující) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dopravní podnik hl.m.Prahy © Národní filmový archiv 
 
   Průvodčí tramvaje si všimne malého zvědavého chlapce, který cestuje se svojí matkou. Začne si s chlapcem povídat. Pochlubí se mu, že dostává oblečení zdarma, že má kouzelné kleště na štípání lístků a také, že může jezdit zdarma pražskou dopravou. Letmo ho upozorní na různé typy cestujících. Okouzlený chlapec vystupuje a jeho maminka podotkne, že se jistě v budoucnosti stane průvodčím. Usměvavý zaměstnanec Dopravního podniku odpoví, že to bude až za mnoho let a že by jeho podnik potřeboval nové zaměstnance už nyní. Celoplošné titulky, podkreslené záběry Prahy, znovu zopakují nabídku výhod pro nové zaměstnance.
   The conductor of a tram notices a small inquisitive boy travelling with his mother. He starts talking to the boy. He boasts to him that he gets his uniform free, that he has a magic ticket-puncher and that he can travel free on the Prague transport system. He points out the various types of passengers to the boy. The enchanted boy gets off the tram and his mother remarks that he will certainly become a conductor one day. The merry employee of the City of Prague Transport Company responds saying that it will not happen for a long time and that his company needs new staff right now. Large titles appear on the screen with images of Prague reminding viewers of the advantages open to new employees if they join the City of Prague Transport Company.