Nástup  (Deployment - KA)
R: Otakar Vávra V: Studio uměleckého filmu, 1952 VV: František Milič N: román Nástup S: Otakar Vávra PR: Věra Ženíšková AR: František MatoušekMelánie Lencová K: Václav Hanuš DK: Felix Leibl AK: Josef Hanuš Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Partyzán Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Chrudoš Uher Kost: Věra ŽeníškováLadislav Tomek Ma: Otakar Košťál St: Antonín Zelenka Zv: Josef Vlček Tr: Stanislav ŠulcJosef BůžekKarel Císařovský Op: Štemr Michal pplk.dr. H: Ladislav Chudík (předseda správní komise Jiří Bagár), Jaroslav Mareš (montér Antoš, člen správní komise), Karel Höger (gardista a továrník Antonín Trnec), Andrej Bagar (Galčík, předseda okresní správní k), Jaroslav Průcha (textilní dělník Dejmek), Vlasta Fabianová (matka Dejmková), Antonie Hegerlíková (textilní dělnice Zdena, dcera Dejm), Jiří Plachý (hospodář Vincenc Postava), Jarmila Bechyňová (matka Postavová), Jana Štěpánková (Jiřina, dcera Postavových), Zuzana Paulová (Květa, dcera Postavových), František Smolík (poštovní oficiál Václav Brendl), Vilém Besser (Mareš), Josef Mixa (gardista Bohouš Klínek), Adolf Král (příslušník SNB Pepík Pálka), Soběslav Sejk (sovětský důstojník Matvěj Gromov), Emil Kavan (sovětský voják Griněnko), Karol L. Zachar (německý antifašista Hans Palme), Bedřich Vrbský (nacistický továrník K.Röhlig), Radovan Lukavský (nacista Walter Prüll), Světla Amortová (Anna Marie, Prüllova žena), Vladimír Řepa (listonoš Josef Smola), Zdeněk Štěpánek (městský tajemník Helmuth Tietze), Oľga Borodáčová (Tietzova žena), Marie Vášová (nacistka Elsa Magerová), Bohuš Záhorský (německý stařík Gerl), J.O. Martin (německý hospodář Sepp Müller), Hermína Vojtová (Hilde, Müllerova žena), Lída Vostrčilová (Trncova žena), Gustav Hilmar (MUDr.Wetzler, nacistický lékař), Suk Jiří (dítě) (kluk), Pavel Salaba (kluk), Zdeněk Franc (vrátný Grimm), Vladimír Hlavatý (Krohne), Hynek Němec (německý sedlák), Zdeněk Kryzánek (německý textilák), Pavla Suchá (Müllerova dcera), František Vnouček (továrník dr.Rosmus), Bohumil ČebišJarmila Navrátilová (služebná), Milada Vítová (Rosmusova žena) Spol: Ministerstvo národní obrany ČSR Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 01.05.1953 © Národní filmový archiv 
 
   Do pohraničního městečka Grünbachu přijedou tři mladí muži - Bagár, Antoš a Trnec - aby pomohli s budováním českého pohraničí. Hned první večer musí čelit útoku nacistů a snad by zahynuli nebýt pomoci sovětské armády. Přesto se muži po této příhodě pustí do práce. Trnec se věnuje textilce, Bagár s Antošem obci. Trnec záhy začne žít velkopanským způsobem, Bagár s Antošem se potýkají s problémy jako je nedostatek lidí a skrytý odpor Němců. Naštěstí z vnitrozemí postupně přijíždějí další osídlenci. Vincenc Postava se usadí na statku, Brendl převezme poštu po nacistce Else Magerové, Dejmkova rodina nastoupí v textilce. Na podnět Zdeny Dejmkové je v obci, mezitím přejmenované na Potočná, založena organizace KSČ. Blíží se odsun Němců a s tím vzrůstá zášť německých záškodníků, vedených Elsou. Jejich akce jsou však odhaleny a Magerová se svými pomocníky je zatčena. Po odsunu Němců osídlenci úspěšně zvládnou žně i ostatní práce. Jen Trnec je pro svou nekalou činnost zbaven vedení textilky, která je posléze znárodněna.
   Three young men - Bagár, Antoš and Trnec - arrive in the small border town of Grünbach to assist in building up the Czech border region. The very first evening they face an attack from the Nazis and they would have been killed had it not been for the help of the Soviet army. Despite this inauspicious beginning, the men start work. Trnec works in the textile factory, Bagár and Antoš in the community. Trnec soon starts behaving like a lord of the manor, the other two men encounter problems - a lack of manpower and the concealed resistance of the Germans. Fortunately other settlers begin arriving from inland. Vincenc Postava settles on an estate, Brendl takes over the post office from the Nazi Elsa Mager and the Dejmek family start working in the textile factory. On the instigation of Zdena Dejmková, a Communist party organization is established in the community, now renamed Potočná. The Germans are soon to be relocated, generating rancour among the German saboteurs, led by Elsa. Their plots are uncovered, however, and Mager is arrested with her conspirators. After the Germans are transferred the new settlers successfully complete the harvest and other work. Only Trnec's dubious activities lead to his sacking from his post as director of the textile factory which is later nationaliz