Nadlidé  (Supermen)
R: Václav Wasserman V: Československá filmová společnost Praha, 1946 Sk: Feix Karel VV: Karel Šilhánek N: Josef Neuberg S: Josef Neuberg PR: Josef Neuberg K: Jaroslav TuzarPetr Rovný DK: Jaroslav Kníže Hu: Jiří Fiala; archivní – Charles Borel-Clerc: píseň Madelon, nalej mi vína /La Madelon de la victoire-Madelon vítězná Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Karel Škvor Ma: Miloslav KoubekJosef MannRůžena Jezerská St: Antonín Zelenka Zv: Josef Vlček Akom: Václav Běhounek kom: M.M. Tomanová H: Jaroslav Vojta (převozník Prokop Svoboda), Marie Nademlejnská (Anna, Svobodova žena), Vladimír Salač (Frantík, starší syn Svobodových), Eliška Kuchařová (Anička, dcera Svobodových), Jiří Krchňavý (Jeník, mladší syn Svobodových), František Kreuzmann (obchodník Bedřich Krejza), L.H. Struna (řidič Vondrák), Gustav Hilmar (plukovník Jánský), Pavla Vrbenská (Eva, Jánského dcera), František Roland (hajný Josef Severa), Jaroslav Zrotal (nadporučík Mašek, alias Karel Hart), Libuše Zemková (Jarmila, Maškova žena), Eduard Linkers (poručík SS), František Marek (kapitán Wolf), Ota Motyčka (hospodský Václav Šafránek), František Miška (Jiří, Jánského syn), Jaroslav Seník (četník), Radovan Lukavský (unterscharführer), Ferdinand Jarkovský (návštěvník hospody v klobouku), Zdeněk Hodr (gestapák), Ladislav Čermák (příslušník SS ve Wolfově kanceláři), Antonín Jirsa (muž na ulici), Marie Šponarová (Jánského žena), Helena Tomanová (Greta, Krejzova žena), Marie Marková-Nekolová (Severova žena), Svatopluk BezděkaV. Provazníková Spol: František Michališ Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 29.11.1946 © Národní filmový archiv 
 
   Záhy po obsazení země německou armádou v roce 1939 se začíná formovat odpor proti okupantům. Plukovník Jánský a nadporučík Mašek ukrývají vysílačku a zbraně v opuštěném lomu. Pomáhají jim lidé z nedalekého městečka Křemence - hajný Severa a převozník Svoboda se starším synem. V Křemenci se usadí německé vojsko. Radost z jejich přítomnosti má jen hokynář Krejza a jeho žena, pocházející ze Sudet. Jánský je v Praze zatčen, Maškovi se podaří při návratu uprchnout. Na Krejzovo udání sebere gestapo hospodského, převozníka se synem a hajného se ženou. V této tragické chvíli přichází k převozníkovým Eva, Jánského dcera. Převozníkova Anička běží do hájovny s varováním. Neví, že je již pozdě a že hájovna je obsazena Němci. Německý voják se pokusí Aničku znásilnit, ale matka ji ubrání. Dívka uteče, ale Němci ji v lese zabijí. Mašek se rozhodne uprchnout i se ženou do zahraničí. V Křemenci se staví pro Evu, která zůstala zcela sama. Mašek před odchodem ještě vyhledá Krejzu a jako trest za smrt českých vlastenců ho zastřelí.
   A resistance movement is formed soon after the country is occupied by the German army in 1939. Colonel Jánský and Lieutenant Mašek hide a transmitter and weapons in an abandoned quarry. They are aided by people from the nearby small town of Křemenec - the gamekeeper Severa and the ferryman Svoboda and his elder son. The German army has moved into Křemenec. The only person glad of their presence is the grocer Krejza and his wife coming from Sudetenland. Jánský is arrested in Prague. Mašek manages to escape on his return. Krejza denounces the publican, ferryman and his son, and the gamekeeper with his wife to the Gestapo and the secret policemen come to arrest them. During this tragic event, Eva, Jánský's daughter, comes to visit the ferryman and his son. Svoboda's daughter Anička runs to the gamekeeper's lodge to warn her. She does not know that it is too late and that the lodge is occupied by Germans. A German soldier tries to rape Anička but her mother intervenes. Yet the Germans kill her in the forest as she escapes. Mašek decides to escape with his wife across the border. They stop in Křemenec for Eva who has been left on her own. Before they go, Mašek seeks out Krejza and, as punishment for the death of the Czech patriots, shoots him dead.