Nad námi svítá  (Dawn above Us - KA)
R: Jiří Krejčík V: Studio uměleckého filmu, 1952 VV: František Milič N: sbírka povídek Nad námi svítá S: Jiří MarekJiří Krejčík AR: Miroslav Svoboda K: Vladimír Novotný Hu: Jiří Šust; archivní – píseň Jak jsou krásné květy v máji Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Jiřina Švorcová Arch: Karel Škvor Kost: František ZapletalAntonín Drvota Ma: Gustav Hrdlička St: Josef Dobřichovský Zv: Dobroslav Šrámek Op: Radovan Hřivna H: Adolf Král (havíř Karel Vondra), Soběslav Sejk (tajemník ZO KSČ Jan Diviš), Bohuš Záhorský (havíř na penzi Kubrycht), Gustav Hilmar (závodní na Žofii ing.Mls), Jaroslav Vojta (havíř Mandaus), Vladimír Hlavatý (havíř Šimek, Vondrův parťák), Vlasta Chramostová (Božena, Vondrova žena), Jiřina Švorcová (údernice Marie, Kubrychtova vnučka), Andrej Bagar (předseda ZO KSČ Houra), František Filipovský (předseda závodní rady Mytiska), Eman Fiala (havíř Kotlaba), Jiří Dohnal (závodní na Fortuně ing.Kanta), Stanislav Neumann (havíř Sládek), Otto Lackovič (trestanec Malina), Anton Mrvečka (havíř Harmona), Karel Effa (havíř Kouba), Jaromír Spal (havíř Mašek), Bohumil Machník (havíř Jeroným), Vladimír Huber (strojmistr Kostka), Bohuš Hradil (havíř Říha, člen závodní rady), Ota Motyčka (dozorce na Žofii), Lída Vostrčilová (Šimkova žena), Emil Bolek (havíř Souček), Jaroslav Huml (Karel, sny Vondrových), František Kovářík (řidič mašinky), Václav Trégl (úředník Houžvička), Emil Kadeřávek (havíř), Bohumil Bezouška (havíř), Antonín Klimša (havíř), Josef Najman (havíř), Jarmil Škrdlant (havíř) Spol: Ministerstvo paliv a energetiky Č Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 27.03.1953 © Národní filmový archiv 
 
   Na Dole Žofie havíř Karel Vondra láme rekordy v těžbě uhlí. Chce osobně vyniknout a na své výkony je patřičně pyšný. Za své rekordy a povýšenectví sklidí od spolupracovníků nevraživost. Vondrův partner Šimek nevydrží jít s Vondrou proti všem a odejde na sesterský důl. S Vondrou nechce nikdo pracovat a musí proto přijmout podřadnou práci. V té době nastoupí na Žofii politický tajemník Diviš, který brzy odhalí kořeny nedostatků způsobující neschopnost dolu plnit plán. Diviš havířům vysvětluje, jak je nutné využívat mechanizaci a pracovat společně. Vondru vede ke kolektivnímu cítění. Půjčuje mu politickou literaturu a pomáhá mu při zlepšení tzv. šramačky - stroje, s jehož pomocí může být zvýšena těžba. Vondra postupně mění svůj přístup ke spolupracovníkům, kteří mu nakonec pomohou se šramačkou. Všichni pak nadšeně zvyšují výkonnost, až jednoho dne i nad Žofií zavlaje rudý prapor na znamení toho, že práce jede na plné obrátky.
   The miner Karel Vondra is breaking records in mining for coal at the Žofie coal mine. He wants to excel in what he does and he is suitably proud of his efforts. His records and air of superiority generate resentment among his colleagues. Vondra's partner Šimek is not able to support him nor go against all the others, so he leaves for another local mine. No-one wants to work with Vondra so he has to accept minor tasks. At this time the political secretary Diviš begins working at Žofie who soon discovers the roots of the inadequacies which prevent the mine from fulfilling the plan. Diviš explains to the miners how important it is to use mechanization and to work together. He encourages Vondra towards collective sentiment. He lends him political literature and helps him improve the machine which will increase the efficiency of the mine. Vondra gradually changes his attitude towards his colleagues who, in turn, help him work the machine. Everyone then eagerly increases their efficiency, working towards the day the red flag will fly above Žofie, a sign that the work is going at full speed.