Na stříbrném zrcadle  (On the Silver Mirror - KA)
R: Jaromír Pleskot V: Studio dětského filmu Praha, 1954 VV: Zdeněk Novák N: František Kožík S: František KožíkJaromír Pleskot AR: Milan Vošmik K: Pavel Hrdlička Hu: Jan F. Fischer; archivní – Leopold Koželuh: převzatá Rondo in Dis, Petr Iljič Čajkovskij: převzatá Klavírní koncert b moll, Wolfgang Amadeus Mozartpřevzatá, Bedřich Smetanapřevzatá Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: Milivoj UzelacKarel Vlach Arch: Jan Pacák Ma: Libuše Hlaváčová St: Josef Pejsar Zv: František Fabián H: Jindra Kramperová (Věra Urbanová), Jiřina Steimarová (Věřina matka), Radovan Lukavský (Věřin otec), Věra Motyčková (učitelka), Emil Bolek (učitel hudby), Zdena Kožíková (Fousková), Věra Bublíková (krasobruslařka Jiřina), Novák Adam (2) (Věřin bratr), Mikuláš Rachlík (Tonda Kučera, Věřin spolužák), Zdeněk Martínek (redaktor), Helena Bukovanská (Elena, dcera Fouskové), Miroslav FišákOldřich Šmalcl Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Věra Urbanová je výbornou školačkou i nadanou a úspěšnou klavíristkou. Po návštěvě dětské lední revue si moc přeje brusle a také je zanedlouho najde pod vánočním stromkem. Na kluzišti je zaskočena tím, že se jí bruslení hned nedaří. Ujme se jí zkušená krasobruslařka Jiřina, a protože má Věra talent, je přijata do sportovního družstva. Věřin profesor hry na klavír chce, aby na koncertě zahrála doposud neznámou skladbu Leopolda Koželuha. Věru začnou její mnohé zájmy a povinnosti zmáhat. Zhorší se ve škole, učitel hudby se rozhodne na koncert delegovat jejího spolužáka Tondu a také na tréninku jí to moc nejde. Pochopení najde Věra u své učitelky, která jí poradí, jak si má rozvrhnout čas, aby všechno stihla. Tonda, který ví, že je Věra talentovanější než on, jí pomůže s přípravou koncertu. Spolužáci pak Věře nadšeně zatleskají na koncertě i při jejím úspěšném krasobruslařském vystoupení.
   Věra Urbanová is an excellent pupil and a talented and successful pianist. After visiting a children's ice show she yearns for a pair of ice-skates and it is not long before she finds them under the Christmas tree. On the ice-rink she is surprised that skating is not as easy as it looks. The experienced ice-skater Jiřina takes her in hand and, since Věra has talent, she is accepted into the sports association. Věra's piano teacher wants her to play an unknown work by Leopold Koželuh at a concert. Věra's many interests and obligations begin to overwhelm her. She does worse at school, her music teacher decides to delegate the concert performance to her fellow-pupil Tonda and her training also starts slipping. Věra finds a sympathetic ear in her teacher who tells her how to arrange her time in order to get everything done. Tonda, who knows Věra is more talented than him, helps her to prepare for the concert. Her friends finally applaud her concert and her successful ice-skating performance.