Na konci města  (At the End of the City - KA)
R: Miroslav Cikán V: Studio uměleckého filmu, 1954 VV: Rudolf Hájek N: Eduard Fiker S: Eduard Fiker PR: Zbyněk Brynych AR: Helena ZídkováZdeněk Maršálek K: Julius Vegricht AK: Stanislav KautskýRudolf Jokl Hu: Jiří Fiala; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Černý Karel (architekt)Chrudoš Uher Kost: A.V. HrskaMarie Jindrová Ma: Rudolf Hammer St: Antonín Zelenka Zv: Adolf Böhm Op: Kamil Pixa H: Miloš Nedbal (poručík SNB František Lukeš), Gustav Heverle (poručík SNB Václav Budil), Oldřich Vykypěl (kapitán SNB Jirák), Vítězslav Vejražka (stavitel Karel Vedral), Oldřich Lukeš (dílovedoucí Antonín Záhora, dříve), Vlasta Vlasáková (Emilie, Záhorova žena,býv.služka V), Rudolf Hrušínský (řidič dálkových náklaďáků Emil Kal), Miroslav Doležal (laborant), Bohuš Záhorský (majitel domu Hubert Kostka), Marie Brožová (Kostkova žena), Soběslav Sejk (redaktor Kovář), Lída Vostrčilová (Dohnalová, Kalčíkova milenka), Jiří Vršťala (skladník Josef Válek, dříve domovn), Eva Jiroušková (Mařenka, Válkova žena), Marie Rosůlková (Vedralová, stavitelova žena), Vítězslav Boček (komisař-vyšetřovatel JUDr.Daněk), Vladimír Řepa (garážmistr), Karel Pavlík (nájemník Zoubek), Růžena Lysenková (Zoubková), Eva Klepáčová (Věra, Lukešova dcera), Josef Chvalina (nájemník), František Hanus (vedoucí inženýr), Oldřich Hoblík (redaktor Rudého večerníku), Ota Sklenčka (vedoucí brigády), Miloš Willig (mladší brigádník), Emil Bolek (průvodčí), Karel Hovorka (nájemník), Josef Bláha (technik SNB), Ladislav Rejžek (technik SNB), Josef Steigl (svědek Kalčíkova alibi) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 11.03.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Při odklízení trosek domu, který byl před lety pro havarijní stav stržen, nachází brigádník kapesní hodinky. Na stejném místě je čerstvě zasypaná jáma a tak je povolána Bezpečnost. V hlíně jsou nalezeny drobné pozůstatky lidského těla a je jasné, že tu ještě předchozího dne byl hrob. Příslušníci Bezpečnosti se v pátrání vracejí o dvacet let zpět, kdy zmizel majitel domu Kostka. Hledají bývalé nájemníky, kteří doplňují své staré výpovědi a prokazují alibi na večer, kdy byly z hrobu odstraněny lidské ostatky. Postupně se skládá mozaika událostí, které se před lety udály. V roce 1932 Kostka koupil téměř nový dům na předměstí, který jeho stavitel Vedral tak ošidil, že budova začala od základů praskat. Nájemníci žádali nápravu, ale Vedral rekonstrukci po Kostkově zmizení odbyl a dům musel být za války stržen. Pod tíhou důkazů se přizná bývalý nájemník Kalčík k hádce s Kostkou, při které majitel domu podlehl srdečnímu záchvatu. Drobný šmelinář Kalčík tělo ze strachu před policií tehdy zakopal ve sklepě a nyní pozůstatky hodil do řeky. Před soudem se bude zpovídat zároveň s Vedralem, který mu ze zištných důvodů pomáhal. Případ je po dvaceti letech vyřešen.
   While clearing away the remains of a house which, in its state of disrepair, had been pulled down a few years before, a voluntary worker finds a pocket watch. In the same place he also discovers a freshly filled hole and so the police are called. They find the small remains of a human body and realize that, up until the previous day, this site had been a grave. During their investigations the police have to go back twenty years when the owner of the house, Kostka, had disappeared. They seek out former tenants who add to their old testimonies and find an alibi for the evening when the human remains had been removed from the grave. A mosaic of events is gradually put together, events which happened all those years ago. In 1932 Kostka bought a nearly new house on the outskirts of town of which constructor Vedral made such a shoddy job that the building began to crack from its foundations. The tenants demanded compensation but Vedral did not bother with the reconstruction after Kostka's disappearance and the house had to be demolished during the War. Under the weight of evidence a former tenant, Kalčík, admitted to having argued with Kostka during which the owner of the house had a heart attack. Kalčík, a dealer in petty goods on the black market, had buried the body in the cellar in