Na dobré stopě  (On the Right Track - KA)
R: Josef Mach V: Československý státní film, 1948 Sk: Vávra - Feix VV: Bohumil Šmída N: Lubomír KaválekNovák Jaroslav (2) S: Jaroslav MachLubomír Kaválek AR: Lubomír Kaválek K: Jaromír Holpuch AK: Bedřich Baťka Hu: Julius Kalaš; archivní – píseň Červená se line záře, píseň Úzká dražka, píseň Harmonika námořníka, píseň Když se ten Tálínskej rybník nahání Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: sbor Arch: Ferdinand Fiala Kost: František Mádl Ma: Linhart Josef (3)Jan Štětina St: Josef Dobřichovský Zv: Emanuel FormánekJosef Vlček Op: Novák Jaroslav (2) H: Antonín Šůra (skaut Eda), Karel Richter (skaut Odborka), Ladislav Boháč (velitel skautů Admirál), L.H. Struna (strážmistr finanční stráže Půža), Stanislav Neumann (hajný), Oskar Hák (skaut a kuchař Vraždotoho), Stanislav Fišer (skaut Očko), Oleg Reif (skaut Catillina), Zdeněk Borovec (skaut Autogen), Jaroslav Seník (německý sedlák Lang), Josef Šulc (Kurt, Langův synovec), Richard Záhorský (Chrůma, muž s nůší), Viktor Očásek (Němec Bürgl), Jiří Šašek (skaut), Libor Baptista (skaut), Václav Myška (skaut), Ladislav Hájek (pozemní skaut), Antonín Mikulič (pozemní skaut), Josef Toman (Němec), Karel Folprecht (Jasánek), Miloslav Koubek (skaut), Jiří Kollinger (kormidelník Karkul), Václav Vorlíček (skaut), Král Oldřich (2) (skaut), Karel Šašek Spol: Pátý oddíl vodních skautůpes Bodo Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Za okupace Němci zastřelili Edovi rodiče a jeho odvlekli do Německa na převýchovu. Po válce se Eda vrátil zpátky do Československa a tráví prázdniny v junáckém táboře na březích pohraničního jezera. Při nákupu v blízkém městě se Eda seznámí s neodsunutým Němcem Langem a jeho německým společníkem. Jednoho dne se nabídne, že Němce převeze do Německa přes jezero. Při odjezdu ho spatří a tajně vyfotografuje junák Odborka, který Edu nemá rád a pokládá ho za Němce. Odborka po návratu do tábora obviní Edu ze zrádcovství. Rozrušený Eda uteče do lesa, kde potká Langa, který ho pověří doručením balíčku s dopisem. Eda však nejprve odnese balíček strážmistrovi Půžovi, který se z dopisu dozví, že němečtí pašeráci chystají velkou akci. Díky Edovi se pohraničníci mohou důkladně připravit a v noci s pomocí skautů pašeráky pochytají. Eda je za svou odvahu vyznamenán a se sympatiemi je přijat do kamarádského junáckého kruhu.
   During the occupation Eda's parents are killed by the Germans and he is dragged off to Germany for re-education. After the War Eda returns to Czechoslovakia and spends the holidays in a boy scout camp on the shores of a lake near the border. While on a shopping trip in a nearby town Eda meets the German Lang and his German companion who have remained behind in Bohemia. One day he offers to take the German back to Germany across the lake. As they are leaving the German is seen and secretly photographed by scout Odborka from the camp who dislikes Eda and considers him a German. When Odborka returns to the camp he accuses Eda of treachery. The perturbed Eda runs off into the woods where he meets Lang who entrusts him with the delivery of a letter and parcel. Eda instead first takes the parcel to the policeman Půža who discovers from the letter that German smugglers are planning a huge operation. Thanks to Eda the border guards are able to prepare well and with the help of the scouts they are able to catch the smugglers during the night. Eda is rewarded for his courage and accepted enthusiastically into the friendly scout circle.