Muži mě pronásledují  (Men Perecute Me)
R: Jindřich Ferenc V: SZDF Praha, 1955 VV: Lubomír Marek N: povídka S: Jindřich Ferenc K: Bohumil Vích St: Jaromír Janáček Zv: Josef Franěk H: Ludmila Píchová (úřednice Zdenka Marková), Gustav Heverle (vedoucí ve výzkumu využití kaprů), Josef Hlinomaz (plešatý vedoucí), Jiří Vršťala (nový vedoucí) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Mladá úřednice Zdenka Marková je přesvědčena o své neodolatelnosti a vypráví divákovi svůj příběh, který ho má o této skutečnosti přesvědčit. První vedoucí po ní neustále tajně pokukoval a svůj zájem o ni maskoval tím, že od ní chtěl práci. Ona se však nedala a dále si četla knihu. Pak byla kupodivu přeložena. Druhý vedoucí byl obtloustlý a plešatý. Přesto na ní také útočil i když viděl, že si plete svetr. Svou touhu nezvládl a dal výpověď. Zdenka byla opět přeložena. Třetímu vedoucímu šla raději z očí a pila s kolegy v bufetu přes ulici kávu. Tento muž na ni dokonce křičel cosi o dodržování pracovní doby a špatně napsaných výkazech. Zneuznaná žena, která tak statečně odolávala dvoření svých nadřízených, dostala nakonec výpověď.
   The young clerk Zdenka Marková is convinced of her irresistability and she tells the audience her story which is also meant to convince them of this. Her first employer coveted her in secret and he masked his interest in her by giving her work to do. She ignored him and continued reading her book. Then she was suddenly transferred to another office. Her next boss was fat and bald. Despite this, he also made advances towards her even when he saw she was knitting a sweater. He could not overcome his desire and handed in his notice. Zdenka was again transferred. This time she decided to keep out of her third employer's way and went to drink coffee with her colleagues in a buffet across the road. This man, however, shouted something to her about adhering to the stipulated work hours and about badly written time-sheets. The misunderstood woman who had bravely resisted the advances of her employers, was finally given her notice.