Muži bez křídel  (Men without Wings - KA)
R: František Čáp V: Československá filmová společnost, 1946 Sk: Feix Karel VV: Karel Šilhánek N: Bohumil Štěpánek S: Bohumil Štěpánek K: Jan Stallich DK: Václav Huňka AK: O. Šnajdr Hu: Julius Kalaš; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Karel Škvor Kost: Růžena Králová St: Jan Kohout Zv: Jan Paleček Op: Hromek Pavel mjr.Nechanský Jaromír škpt. H: Gustav Nezval (mechanik Petr Lom), L.H. Struna (vedoucí mechanik Bureš), Jaroslav Zrotal (mechanik Pavlík), Vladimír Hlavatý (mechanik Karas), Jan W. Speerger (mechanik Vondra), Jaroslav Seník (Zeman), Ladislav Hájek (Jirka, Lomův synovec), Karel Peyr (ředitel letiště), Jiřina Petrovická (tajemnice ředitele Jana Tomešová), Eduard Linkers (Ullmann), Pavla Vrbenská (slečna z pošty Marta Pohlová), Marie Nademlejnská (Burešova žena), Alois Dvorský (švec Houska), Ferdinand Jarkovský (Sochor), František Marek (gestapák Köppke), Jiří Hurta (vysoký gestapák), Jiří Pravda (gestapák), Darja Hajská (domovnice), František Miška (gestapák), Václav NeužilEduard Dubský (odbojář), Václav Irmanov (sovětský partyzán), Karel PfeifferMiloš Vavruška (muž na kole), Radovan Lukavský (velitel popravčí čety), Marie Vášová (žena s puškou - symbol osvobození), Slávka Doležalová (sousedka s domovnicí), Hromek,Pavel mjr. (radiotelegrafista) Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 25.10.1946 © Národní filmový archiv 
 
   Čtrnáctiletý Jirka z Lidic unikne se svým strýcem Petrem jen náhodou krutému osudu obyvatel své rodné vesnice. Oběma se podaří najít zaměstnání v dílnách ruzyňského letiště. Petr chce pomstít nešťastné Lidice. Přes varování dělníků, organizujících podzemní odboj, se rozhodne k sabotážní akci. Jeho čin však zaplatí malý Jirka životem. Zoufalý Petr se svěří se svým hořem sousedce Martě, která pracuje na poště. Vysloví před ní i domněnku, že sekretářka Jana pomáhá českému odboji. Ke svému zděšení Petr záhy zjistí, že Marta je konfidentkou gestapa. Jana je zatčena a Petr se rozhodne Martu zneškodnit. Vnikne na letiště, zastřelí Martu i Jirkovy vrahy. Pak obětuje svůj život pro záchranu ostatních dělníků, když se přihlásí k odpovědnosti za smrt Němce Ullmanna.
   Only by chance is fourteen-year-old Jirka from Lidice able to escape with his uncle Petr from the cruel fate awaiting the inhabitants of his native village. Both are able to find work in the workshop at Ruzyně airport. Petr intends to avenge the victims of Lidice. Despite warning from his fellow workers organizing an underground resistance movement, he decides to carry out an act of sabotage. Jirka, however, has to pay for this with his life. In his despair Petr shares his grief with his neighbour Marta who works at the post office. He also tells her that he thinks the secretary Jana is helping the Czech resistance. To his horror Petr soon discovers that Marta is working for the Gestapo. Jana is arrested and Petr decides to stop Marta doing more harm. He goes to the airport and shoots Marta and Jirka's murderers. He then sacrifices his own life to save the other workers when he accepts responsibility for the death of the German Ullmann.