Mstitel  (Avenger,The - KA)
R: Karel Steklý V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Šebor - Bor VV: Ladislav Kalaš N: román Kašpar Lén mstitel S: Karel Steklý PR: Jaroslav Pour K: Jan Stallich DK: Josef Pechar AK: Josef Pávek Hu: Seidel Jan (hudba); archivní – píseň Kéž přijde čas, kdy srdce vzplane zas', píseň Vždyť jsme jen jednou na světě, píseň Ach, já tu nebudu, píseň Daisy, Daisy Nahr: Kawaciuk Ivan, Kaláb Jan Zp: František Filipovský Arch: Jan Zázvorka Výtv: Dimitrij Kadrnožka Kost: František ZapletalMiloslava Skořepová Ma: Karel MarekMarie Nývltová St: Jan Kohout Zv: Ladislav Hausdorf H: Radoslav Brzobohatý (zedník Kašpar Lén), Ivanka Devátá (Márynka Kryštofová), Jan Pivec (kupec Jindřich Konopík), Gustav Nezval (zedník Kryštof, otec Márynky), Josef Beyvl (posluha Josef Cverenc), Libuše Řídelová (maltářka Růžena Kabourková), Vladimír Hlavatý (starý zedník Bráborec), František Filipovský (zedník Mareček), Oldřich Vykypěl (polír), Gustav Heverle (zedník Koutný), Jan Skopeček (zedník Truneček), František Kubíček (zedník Trhlík), Věra Tichánková (Cverencová), Martin Růžek (milostpán), Walter Taub (baron), Libuše Bokrová (slečna Klára), Anna Friedová (milostpaní), Dagmar Doubravská (kramářka), Václav Fišer (policista s komisařem), Božena Havlíčková (slečna Lucy), Rudolf Jelínek (Bráborcův slepý vnuk Toník), Zdeněk Jelínek (průvodčí), Magda Maděrová (lehká ženština), Jaroslav Raušer (advokát), Heda Marková (dohazovačka), Bedřich Vrbský (soudce), Vítězslav Boček (lékař), Václav Postránecký (zedník Ferda), Miroslav Homola (pouťový vyvolávač), Jarka Pižla (muž na pohřbu), František Šlégr (policista), Valentin Knor (vysloužilec), Miloš Hlavica (vysloužilec), Ivo Gübel (policista), Ladislav Gzela (opilý muž), Václav Kyzlink (zřízenec), Eva Šenková (zpěvačka) Spol: Bohumil Pokorný Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.04.1960 © Národní filmový archiv 
 
   Kašpar Lén se po třech letech vrací z vojny. Marně hledá rodinu zedníka Kryštofa, u něhož před vojnou bydlel. Dozví se jen, že Kryštofova dcera Márynka, na kterou po celá léta myslel, pracuje v nevěstinci. Navštíví ji a Márynka mu vypráví o neštěstí, které její rodinu postihlo. Otec ztratil práci a z hladu chtěl ukrást něco k jídlu u kupce Konopíka. Konopík ho přistihl a vyhrožoval policií. Nakonec Márynku znásilnil. Kryštof se pomátl a ze zoufalství se utopil. Márynka vyrůstala v polepšovně a pak se dostala do nevěstince, kde musí pracovat, aby splatila dluh. Lén se rozhodne Kryštofovu rodinu pomstít a Márynku z nevěstince vyplatit. Přijme práci na stavbě Konopíkova domu, kde se stane svědkem smrti starého Bráborce, pod nímž se prolomilo chatrné lešení. Konopík nese za jeho smrt vinu, ale nechce připlatit ani na pohřeb. Márynka je křivě obviněna, že ukradla šperky. Nakonec je propuštěna a spěchá zabránit Kašparovi ve vykonání pomsty. Je sledována policií až na staveniště. V poslední chvíli zadrží Léna, který chtěl zabít Konopíka olovnicí. Konopík je ale sražen padající cihlou. Lén je zatčen. Odevzdává Márynce uspořené peníze a slibuje, že se k ní po odpykání trestu vrátí.
   Kašpar Lén returns home after three years in the army. He vainly searches for the mason Kryštof's family where he had lived before he left. All he finds out is that Kryštof's daughter Márynka, who was in his thoughts all those years, is now working in the local brothel. He goes to visit her and Márynka tells him of the misfortunes which befell her family. Her father lost his job and hunger forced him to steal some food from the merchant Konopík. Konopík caught him red-handed and threatened him with the police. He finally raped Márynka. Kryštof went mad and drowned himself in despair. Márynka grew up in a reformatory and then found herself in the brothel where she had to work to pay off her debts. Lén decides to avenge Kryštof's family and pay Márynka out of the brothel. He gets work with the team building Konopík's house where he is witness to the death of old Bráborec caused by the collapse of rusty scaffolding. Konopík is to blame for his death but will not even pay for the funeral. Márynka is wrongfully accused of stealing jewellery. She is finally released and hurries off to try to prevent Kašpar from executing his revenge. The police follow her to the building site. She stops Lén at the last moment from killing Konopík with a plumb-line. Konopík, however, is struck by a fall