Mordová rokle  (Murderer's Gorge,The - KA)
R: Jiří Slavíček V: Československý státní film, 1951 VV: Rudolf FenclJiří Bečka N: divadelní hra Mordová rokle S: Miloslav StehlíkJiří SlavíčekMojmír Drvota AR: Jan Matějovský K: Karel Degl Hu: E.F. Burian; archivní – píseň Starej Škrunda už je nebožtíkem, A.F. Tovačovský: píseň Přijde jaro, přijde Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: Jan Vlk Zp: sbor Arch: Alois Mecera Kost: František Lukáš Ma: Miloslav Jandera St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek H: Otakar Dadák (traktorista Vašek Zahrádka), Jiří Vršťala (adjunkt Karel Prokeš, později sprá), Ota Sklenčka (Ondra Bašus), František Kreuzmann (sedlák Václav Vojtěch), Vladimír Hlavatý (chalupník a včelař Martin), Vítězslav Boček (hajný, Karlův otec), Josef Beyvl (švec Josef Hejl), Josef Šidlichovský (ponocný Prskavec), J.O. Martin (starosta), Vladimír Šmeral (odbojář Josef Horák), Miloš Nedbal (obrst Konrad Ritter von Schiess), Karel Hospodský (četník), Dagmar Zikánová (Maňka, Ondrova sestra), Marie Nademlejnská (babička Bašusová), Růžena Lysenková (učitelka Marta), Hermína Vojtová (Zahrádková, Vaškova matka), Josef Chvalina (Slávek, starostův syn), Štěpán Bulejko (velitel gestapa), Jarmil Škrdlant (šafář), Věra Matějová (hlasatelka Hejlová), František Miška (vesnický mládenec), Josef Najman (host v hospodě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 23.05.1952 © Národní filmový archiv 
 
   Rok 1942. Nedaleko malé české vesnice je střelnice nacistické armády. Zraněný odbojář Josef hledá u svého přítele z vojny Vaška Zahrádky úkryt. Josefovi pomůže kromě Vaška hajný Prokeš, který ho ukryje v jeskyni v Mordové rokli a slíbí, že se o něj bude starat. Místní velkostatek dostává od okupantů darem německý plukovník Konrad von Schiess. Vesničané, kteří měli radost, že bude zrušena střelnice, jsou šokováni zprávou, že se musejí vystěhovat. Karel, Prokešův syn, jediný kolaborant z vesnice, se stává správcem statku. Vesničtí mládenci jej večer přepadnou, zbijí a potupně ostříhají. Josefa, který dostal horečku, u sebe v domě schová včelař Martin. Karel považuje za viníka své potupy Vaška a udá ho gestapu. Vašek je zatčen a zanedlouho dostane rodina zprávu o jeho smrti. Hajný se rozhodne zachránit vesnici před svým synem a volí tragické řešení. Zavede Karla na chatrnou lávku nad Mordovou roklí a oba se při pádu zabijí. Vesničané opouštějí svůj domov, ale mají naději. Rudá armáda porazila nacisty u Stalingradu a zvrátila tak vývoj války.
   It is 1942. A Nazi shooting range is located not far from a small Czech village. The wounded resistance fighter Josef is seeking shelter with his friend from the army Vašek Zahrádka. Apart from Vašek, Josef also receives help from the gamekeeper Prokeš who hides him in a cave beneath the Murderers' Gorge and promises to look after him. The German Colonel Konrad von Schiess receives a local estate as a gift from the occupying forces. The villagers, who were at first overjoyed that the shooting range is to be closed down, are then shocked to discover they must move out of their homes. Karel, Prokeš's son, the only collaborator from the village, becomes the administrator of the estate. One night the young men from the village attack him, beat him up and degrade him by shaving off his hair. Josef, who now has a fever, is hidden in the house of the bee-keeper Martin. Karel believes Vašek to be at the root of his degradation and turns him over to the Gestapo. Vašek is arrested and before long his family receives news of his death. The gamekeeper decides to save the village from his son with tragic consequences. He takes Karel to a rickety bridge over Murderers' Gorge and both are killed in a fall. The villagers abandon their homes but hope is on their side. The Red Army defeats the Naz