Mladá láska  (Young Love)
R: Jan Valášek V: Studio FAMU, 1954 N: Jan Valášek S: Jan Valášek K: Vladimír Malík Hu: Josef Kolář St: Ljuljana Lorencová H: Vlasta Janečková (Lenka), Josef Vinklář (Jirka) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Kvetou stromy a studentka Lenka se pokouší učit ve svém pokoji na koleji. Na návštěvu přichází student Jirka. Jejich rozhovor je zpočátku velmi rozpačitý. Vzájemně si začnou vyčítat zájem jiných spolužáků. Oba si uvědomí, že jejich drobná žárlivost znamená rozvíjející se lásku. Společně se pak rozběhnou do kvetoucího sadu.
   The trees are in blossom and the student Lenka is trying to study in her room. Jirka, another student, comes over to visit her. Their conversation is very awkward at first. They both begin to criticize the interest of other fellow-students in each other, realizing that their minor jealousy is a sign of growing love. They then run off into a blossoming orchard.