Mikoláš Aleš  (Mikoláš Aleš - KA)
R: Václav Krška V: Československý státní film, 1951 Sk: Kabelík Vladimír VV: František Sandr N: Míčko Miroslav Dr.Jan Poš S: Jan PošVáclav Krška TS: Václav Krška AR: Jaroslav Beránek K: Ferdinand Pečenka AK: Stanislav Milota Hu: František Škvor; archivní – píseň Mirotický kostelíčku, píseň Ty musíš,má milá,něco na mě vědět, František Kmoch: píseň Muziky, muziky, lidová píseň: píseň U panského dvora, píseň Strejček Nimra koupil šimla, píseň Mnoga ljeta, lidová píseň: píseň Když jsem já šel tou Putimskou branou, píseň Napij se, bratříčku, napij, píseň Okolo Sázavy teče vodička, píseň Ej, nepij, koňu, vodu, píseň Ej, pijú chlapci, pijú, píseň Na Kysuci pána není, píseň Já vložím se v temný hrob Nahr: FISYO, Český pěvecký sbor Dir: Otakar PaříkAntonín Šídlo T: František KmochFrantišek Jaroslav Vacek-Kamenický Zp: Český pěvecký sborKarel HögersborTáňa Lepičová Arch: Karel Škvor Kost: Fernand VáchaMarie Malá Ma: Josef MannAnežka KunováVladimír Petřina St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš Op: Jan Poš H: Karel Höger (malíř Mikoláš Aleš), Dana Medřická (Marina Kailová, Alešova pozd.žena), Zdeněk Štěpánek (politik dr. František Ladislav Rie), Jiří Plachý (hrabě Schönborn), Vladimír Ráž (malíř František Ženíšek), Jiří Dohnal (spisovatel Jakub Arbes), František Kovářík (Alešův strýc Tomáš Fanfule), Jaroslav Vojta (model Drábek), Bedřich Karen (ředitel Akademie Swerts), Vladimír Řepa (profesor Rom), Jaroslav Seník (profesor Lhota), Karel Dostal (profesor Woltmann), Eduard Dubský (redaktor Jaromír Sádek), Saša Rašilov (Rendl), Růžena Šlemrová (Rendlova žena), Emil Konečný (Alois Jirásek), Zdena Kožíková (bytná Bakovská), Jiří Steimar (herec František Ferdinand Šamberk), Miroslav Doležal (nájemce statku Brandejs), Bedřich Vrbský (poslanec dr.Eduard Grégr, majit.ti), Vydra Václav ml. (profesor Durdík), Eman Fiala (malíř Janez Šubić), Eduard Kohout (vydavatel Čestmír Hlaváč), Fanda Mrázek (redaktor Orel-Jarský), Radovan Lukavský (dramatik Ladislav Stroupežnický), Felix le Breux (malíř Soběslav Hippolyt Pinkas), Václav Voska (malíř Josef Tulka), Jaromír Spal (malíř Liška), Josef Bek (malíř Jakub Schikaneder), Václav Švorc (malíř Antonín Chitussi), Svatopluk Beneš (malíř Adolf Rendl), Gabriela Horvátová (šlechtična), Gabriela Bártlová-Buddeusová (Kodešová), Otto Čermák (sazeč Kuneš), Alois Dvorský (děda Ryvora na Suchdole), Miroslav Horníček (sazeč Válek), Josef Hlinomaz (zednický mistr Nedvěd), Vladimír Hlavatý (sazeč Neuman), Vladimír Jedenáctík (hajný Šindelář), Antonín Kandert (muž s licousy, člen Společn.přátel), Miloš Kopecký (malíř Laufer), Josef Kotapiš (tovaryš z jatek Podešva), Anna Kubalová (Hlaváčova žena), František Kreuzmann (nakladatel František Šimáček), Táňa Lepičová (zpěvačka), Věra Matějová (komtesa Adelaida), Jaroslava Panenková (hostinská Kateřina Šulcová), Jiřina Součková (Brandejsova žena), Oldřich Slavík (syn sazeče Válka), Skála Petr (herec) (student Hetteš), Bedřich Veverka (hrabě Hardörfer,člen Spol.přátel u), Josef Vošalík (mlynářský Kubec, host v pivnici), Vítězslav Boček (faktor Grégrovy tiskárny), Hynek Němec (prokurista u Šimáčka Wagenknecht), Jindřich Doležal (rada Kodeš), František Filipovský (lékař-archeolog dr.Rýzner), Karel Jelínek (člen poroty s mašlí), J.O. Martin (čeledín Václav na Suchdole), Viktor Očásek (hrabě Sternwald,člen Společ.přátel), Ota Motyčka (prokurista Korbel), Theodor Pištěk (starý Kalvoda), Božena Helclová (komtesa, sestra Adelaidy), Ladislav Sedláček (nakladatel Otto), Jaroslav Wagner (student Akademie), Karel Franta (spolužák z Akademie), Jiří Němeček (student Režný), Antonín Soukup (zvědavý pán v kavárně), Václav Švec (muž s tuhým límcem, člen poroty), Richard Záhorský (tajemník Akademie Fesselmayer), Jiří Lír (sluha u Šamberka), Marta Májová (dáma na Žofíně), Karel Štoll (student Akademie), Luděk Mattausch (Josef Václav Frič), Antonín Holzinger (sokolský pořadatel), Milan Mach (sazeč Vašek), Jan S. Kolár (muž s úhledným knírem), Josef Bělský (malíř v širáku), Antonín Jirsa (zřízenec nosící obrazy), Bohumil Aisman (purkmistr Skramlík), Vojta Novák (soused šlechtic), František Marek (cizí pán na výstavě), Arnošt Mirský (zřízenec u Otty), Alois Krmela (vousáč z lesa), Jaroslav Černík (student Černý), Jan Prokeš (student Klusáček), Stanislav Novák (mladík v hospodě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 11.01.1952 © Národní filmový archiv 
 
   V rozmezí let 1874 až 1886 je život malíře Mikoláše Alše nabit významnými událostmi. V tomto období Aleš dozrává nejen v umělecké tvorbě, ale také k plnému vědomí o důležitosti umění pro existenci českého národa. Studuje malířství na Akademii výtvarných umění v Praze, kde později krátce působí jako profesor kreslení. Stýká se s kolegy výtvarníky a dalšími českými intelektuály. Brzy se dostane do konfliktu se salonními vlastenci a mladočeským poslancem Grégrem. Ve své tvorbě se orientuje na české motivy. Maluje Husitský tábor, Setkání Jiřího Poděbradského s Matyášem Korvínem a cyklus Vlast o životě dávného českého bohatýra. Alšův přítel statkář Brandejs přiměje Alše, aby s malířem Ženíškem přihlásili Vlast do soutěže o výzdobu Národního divadla. Vlast zvítězí, ale je více ceněna jako dílo Ženíškovo. Společná práce pak přináší spory, Aleš musí stále hlídat své pojetí cyklu. Před dokončením divadlo shoří, národ si však svou "kapličku" postaví znovu. Léta po požáru nejsou pro Alše příznivá. Musí čelit ústrkům a bídě, kterou s ním trpělivě snáší jeho milovaná Marina. Prostým lidem však Aleš svými kresbami přináší radost. Ti ho také spolu se studenty přivítají na svatojánské pouti.
   During the period 1874 and 1886 the life of painter Mikoláš Aleš was extremely eventful. At this time Aleš not only matured in his artistic work but he also became fully conscious of the importance of art for the existence of the Czech nation. He studied painting at the Academy of Fine Art in Prague where he later worked for a while as a professor holding the chair of drawing. His circle included other artists and Czech intellectuals. He soon came into conflict with the salon patriots and the deputy of the Young Czech Party Grégr. In his work he focused on Czech motifs. He painted The Hussite Camp, The Encounter between George of Poděbrady and Matthias Corvinus and the series Home Country on the life of a legendary Czech hero. Aleš's friend, the landowner Brandejs, urges him and the painter Ženíšek to enter Home Country for the competition to decorate the National Theatre. Home Country wins but is appreciated more as the work of Ženíšek. They work on the project together but their collaboration is hindered by arguments and Aleš must continue to fight for his conception of the series. Before the work is finished the theatre burns down, however, the nation decides to rebuild their "little chapel". The years following the fire are not auspicious for Aleš. He has to face exclusion an