Měsíc nad řekou  (Moon over the River - KA)
R: Václav Krška V: Studio uměleckého filmu, 1953 VV: František Sandr N: divadelní hra Měsíc nad řekou S: Václav Krška PR: Jaroslav Beránek AR: Vladimíra Čečetková K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – lidová píseň: píseň Když jsem já šel tou Putimskou branou, píseň Gaudeamus igitur, píseň Ó, Velvary, píseň Šly panenky silnicí, píseň Ta naše hospoda, píseň Písecký hodiny Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: lidová píseň Zp: Zdeněk ŠtěpánekJiří Plachýsbor Arch: Karel Škvor Kost: Fernand VáchaVěnceslava KulhaváMiloslava Šmídová Ma: Fernand VáchaMiloslav JanderaF. Kobíková St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš kom: Štěpánek Zdeněk (úvodní báseň) H: Zdeněk Štěpánek (papírník Jan Hlubina), Zdeňka Baldová (Hlubinová, papírníkova žena), Dana Medřická (Slávka, dcera Hlubinových), Jiří Plachý (Josef Roškot, Hlubinův kamarád), Eduard Cupák (Vilík, Roškotův syn), Blanka Waleská (Růženka Pavlátová), Vydra Václav ml. (učitel Karel Brožík), Eman Fiala (rybář Pečárka), Helena Krtičková (vdova Lacinová), Světla Svozilová (švadlena Amálka Stárková), Ela Poznerová (švadlena Julinka Stárková), Antonín Kandert (abiturient s dortem), František Kreuzmann (abiturient s páskou na oku), Marie Rosůlková (manželka abiturienta), Vojta Novák (abiturient děkan), Marta Májová (manželka abiturienta), Antonín Soukup (abiturient Frantík), Bedřich Veverka (abiturient), Rudolf Walter (abiturient velebníček), Martin Skyba (chlapec v obchodě), Antonín Vilský (abiturient), Karel Kocourek (abiturient), Slávka Rosenbergová (sousedka Hlubinových), Gabriela Bártlová-Buddeusová (manželka abiturienta) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 28.08.1953 © Národní filmový archiv 
 
   Pokojným proudem plyne život Jana Hlubiny, který žije se ženou a dcerou Slávkou v domku s výhledem na romantickou řeku. Hlubina byl kdysi nejlepším a nejnadanějším studentem gymnázia. Po maturitě však onemocněl, musel se proto vzdát mladistvých plánů a věnovat se všední práci v papírnictví, které mu zřídila jeho žena. Neklid do jeho rodiny vnese abiturientský sjezd, na který přijíždí také Hlubinův nejlepší přítel Roškot v doprovodu svého syna Vilíka. Večer se Hlubinovi s Roškotem vydají na slavnostní setkání s bývalými spolužáky. A zatímco před nimi Hlubina přiznává rezignaci a zároveň opěvuje krásu věčné vzpomínky na mládí, setká se Vilík v bytě Hlubinových se Slávkou. V sugestivním kouzlu letního večera zalitého měsíční září prožívají oba mladí lidé chvíle sblížení. Slávka však nedovolí ani sobě a ani Vilíkovi, aby podlehli probouzejícímu se citu. Zásluhou Slávky se pak všichni nad ránem rozcházejí zmoudřelí a smíření.
   Jan Hlubina lives a contented easy life with his wife and daughter Slávka in a house which looks out onto a romantic river. Hlubina was once the best and most talented student at grammar school. After graduation, however, he fell ill and had to abandon his plans for a career and opt instead for a mundane job in a stationer's shop which his wife arranged for him. Jan's peaceful life is disturbed by a planned graduates' meeting attended also by his best friend Roškot accompanied by his son Vilík. In the evening the Hlubinas and Roškot set off for the former students' party. While Hlubina expresses his resignation to his fate and recalls the beauty of his eternal memories of youth, Vilík meets up with Slávka in the Hlubina's flat. The young couple are affected by the suggestive magic of the summer evening bathed in moonlight. Slávka, however, will not allow herself nor Vilík to succumb to their awakening passion. Thanks to Slávka, everyone takes their leave in the morning in a mood of prudence and reconciliation.