Malý sen  (Little Dream,A)
R: Vladimír Svitáček V: KF Praha/SPVNF, 1955 VV: Vladislav Koželuh N: Vladimír Svitáček S: Vladimír Svitáček K: Svatopluk Malý Hu: Emil Ludvík; archivní – píseň Andulko, mé dítě St: Milada Sádková H: Vladimír Bejval (kluk) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Malý chlapec se zastaví před obchodem s hudebními nástroji. Toužebně kouká do výlohy a představuje si, jak bere do ruky harmoniku nebo housle a hraje na ně. Při hře ho vždy doprovází dospělý muzikant. Když začne kluk hrát na bicí, přidá se jazzový orchestr. Zaujat svým snem, upustí chlapec školní brašnu a učení se rozsype. V žákovské knížce, která se při pádu otevřela, je poznámka od učitele: "Dejte své dítě učit hudbě."
   A little boy stops in front of a shop selling musical instruments. He looks longingly at the display, dreaming of playing the accordion or violin. When he plays he is always accompanied by an adult musician. When the boy starts on the percussion, the jazz orchestra joins in. Captured in his dream the boy drops his satchel and his homework scatters on the pavement. In his pupil's book, which fell open as it hit the ground, we see the teacher's note: "Have your pupil enrol for music classes".