Malý partyzán  (Little Partisan,The - KA)
R: Pavel Blumenfeld V: Československý státní film, 1950 Sk: Kloboučník Jan VV: Rudolf FenclZdeněk Oves N: divadelní hra Malý partyzán S: Jiří CirklPavel Blumenfeld AR: Vladimír Hrubeš K: Vladimír Novotný AK: František Dojáček Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní – píseň Každý český hospodář měl na vojnu syna dát, píseň Na vrch Javorníčka, píseň Holka modrooká Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: Dana Ingvortovásbor dětský Arch: Miroslav Hrachovec Kost: Pavla Stahlová Ma: Rudolf Hammer St: Josef Dobřichovský Zv: Dobroslav Šrámek H: Vladimír Janura (dělník Hanuš), Alena Kautská (Marie, Hanušova žena), Josef Šlosar (Jenda, syn Hanušových), Vladimír Bejval (Jirka, syn Hanušových), Dana Ingvortová (Milenka, dcera Hanušových), Felix le Breux (MUDr.Ruml), Jaroslav Raušer (gestapák Schulze), František Šec (gestapák Bohne), Eduard Dubský (plukovník von Stauffen), Josef Elsner (verkšuc Franz Paulik), Irena Fabiánová (Paulikova žena), Jiří Kadleček (Adi, syn Paulikových), Miroslava Langová (partyzánská spojka Pepinka), Dagmar Týmlová (sekretářka Lída), Hynek Němec (dělník Coufal), Oldřich Vykypěl (velitel partyzánů), Otto Čermák (řídící učitel), Jan Matýsek (dělník Bárta), Terezie Brzková (lékařova hospodyně Berta), Blažena Slavíčková (pacientka v čekárně), Eva Jiroušková (dělnice Nováková), Josef Maršálek (nadporučík Rudi), Josef Šťastný (učitel), Igor Michajluk (partyzán), Karel Fořt (vedoucí SS), Antonín Holzinger (dozorce Kremlík), Otakar Brousek (dělník Hrubeš), Bohuslav LičmanVladimír DvorskýArnošt MirskýJ. AndrýsM. Drdlová Spol: Juraj Červík Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 07.09.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Na konci druhé světové války v malém českém městečku je muniční továrna, kontrolovaná německými vojáky. V okolí se skrývá partyzánský oddíl, který má zabránit transportu zbraní na frontu. Partyzánům obětavě pomáhají příslušníci ilegálního hnutí z řad dělníků i obyvatel města. Velkou oporou je i starý rozvážný lékař, o jehož spolehlivosti jsou Němci přesvědčeni. Dělník Hanuš je nucen uprchnout a jeho starší syn Jenda, uznávaný vůdce místních dětí, přebírá v rodině i v ilegální činnosti jeho roli. Náhodně se při hledání zaběhlé kozy setká vysoko v horách s partyzány. Matku Hanušovou Němci zatknou a surově ji vyslýchají. Díky české sekretářce na ředitelství továrny je znám termín transportu. Jenda je svědkem zastřelení partyzánské spojky a sám přinese partyzánům důležitou zprávu. Ostatní děti pomohou odlákat Adiho, syna německého továrního hlídače a velkého Jendova nepřítele. Transport je zničen a Jenda se setkává s maminkou, kterou Němci propustili, neboť marně doufali, že je přivede na stopu svého muže.
   The Second World War is drawing to a close. A munitions factory controlled by German soldiers is located in a small Czech town. A partisan division is hiding outside the town which is to try to prevent a transport of weapons reaching the front. Members of an illegal movement formed from workers and town inhabitants risk their lives helping the partisans. They also find great support in the old, shrewd doctor of whose reliability the Germans are convinced. The worker Hanuš is forced to escape and his eldest son Jenda, a natural leader of the local children, assumes his role in the family and also takes over the former's illegal activities. While he is looking for a lost goat high up in the hills he chances upon the partisans. The Germans arrest Hanuš's mother and treat her roughly during her interrogation. The Czech secretary in the director's office at the munitions factory is able to inform the men of the date of the transport. Jenda witnesses the shooting of a partisan contact and he, himself, brings the partisans important news in his stead. The other children help to lure away Adi, the son of the German factory guard and Jenda's great enemy. The transport is destroyed. Jenda is reunited with his mother whom the Germans have released since they are unable to glean anything fro