Lhář  (Liar,The)
R: Drahomíra Reňáková V: Studio FAMU, 1957 VV: Miroslava JasnáMilan Balašov N: Zdeněk Borovec S: Zdeněk Borovec AR: Hynek Bočan K: Otakar Bardoň AK: Jiří VolbrachtJozef Grussmann Hu: Štěpán Koníček; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček St: Ljuljana Lorencová H: Antonín Trojáček (Míčka, majitel plachetnice), Karel Jiřička (otec), Josefa Křížová (matka), Pavel Hobl (reportér), Milada Pražáková (dítě), Jarmila Vohanková (dítě), Jaroslava Vacková (dítě), Josef Kindl (dítě), Lubomír Dittrich (dítě), Zora Zetková (dítě), K. Schubert (dítě), žáci 100. a 99.osmiletky Spol: Jiří ZikaJiří BeránekMiloš BerglVošahlík Bohumil /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Parta dětí prožívá společně prázdniny u Vltavy na periferii Prahy. Otec jednoho z chlapců požádá dva kamarády svého syna, aby mu zalévali po dobu jeho dovolené zahradu. Slíbí jim za to půjčit svou plachetnici. Kluci plní úkol svědomitě, ale majitel zahrady je po návratu odmění jen drobnou bankovkou a svůj slib popře. Zklamaní kluci koupí bílou barvu a na plachetnici napíší slovo Lhář. Rozzuřený muž na ně žaluje rodičům, a ti potrestají své děti výpraskem. Nápis mají odstranit ředidlem. Nespravedlivý trest kluky přivede na myšlenku, že si loď přece jenom vypůjčí. Užívají si plavbu, ale projíždějící motorový člun plachetnici převrátí. Topící se děti zachrání majitel lodi. Dav, který se seběhl, odsuzuje nevychovanost současné mládeže a ten, kdo nejvíc nadává je právě prolhaný muž. Klukům se však dostane zadostiučinění, když z povzdálí pozorují, jak se majitel marně snaží smýt hanlivý nápis.
   A group of children are spending the holidays near the Vltava river on the outskirts of Prague. The father of one of the boys asks two of his son's friends to water his garden while he is away on holiday. In return he promises to lend them his yacht. The boys fulfil their task conscientiously but on his return the owner of the garden only rewards them with a small amount of money and denies ever having made his promise. The disappointed boys buy some white paint and write the word "Liar" on his yacht. The furious man complains to the boys' parents who give them a good hiding. They have to get rid of the paint with white spirit. This unjustified punishment brings the boys to the idea that they might as well borrow the boat anyway. They are enjoying their sail until a motor boat overturns the yacht. The boat owner saves the boys from drowning. The crowd which has gathered to watch condemns the way young people behave; the one who protests the most is the very man who had lied to them. The boys derive a certain amount of satisfaction when they notice in the distance the yacht owner vainly trying to wash off the shameful word without much success.