Labakan  (Labakan - KA)
R: Václav Krška V: Filmové studio Barrandov/Studija za igralni filmi Sofija, 1956 Sk: Feix - Daniel VV: Antonín BedřichNikola Vlčev N: pohádka Princ-krejčí S: Václav KrškaJaroslav Beránek TS: Václav Krška PR: Jaroslav BeránekKiril Ilinčev AR: Michail LazarovVladimíra Čečetková K: Ferdinand Pečenka AK: Rudolf JoklJosef Novotný Hu: Jarmil Burghauser; archivní – píseň Ach, ta práce krejčovská, píseň Růže a jasmín, píseň Dokola je celý svět Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sbor mužskýhlas mužskýsborEduard Cupák Arch: Bohuslav Kulič Kost: Fernand VáchaNevena BaltovaVěnceslava KulhaváDora Vaskova Ma: Miloslav JanderaManol LovdžijevAnežka Kunová St: Jan KohoutAni Radičeva Zv: Adolf NacházelIvan Chalačev H: Eduard Cupák (krejčovský tovaryš Labakan), Karel Fiala (princ Omar), Jana Rybářová (květinářka Fatma), Vladimír Leraus (sultán Saud), Dana Medřická (sultánka Zoraida), Zdeňka Baldová (trhovkyně Mirza, Labakanova matka), Otylie Beníšková (víla Adolzaida), Eman Fiala (mistr krejčí Mustafa), Aleš Košnar (Ali, pomocník u krejčího), Alexandr Milkovski (Elfi bej), František Kovářík (rybář), Zdeněk Hodr (rádce), Kiril Ilinčev (vezír), Nikola Karadžov (lupič), Ivan Obretenov (lupič), Petr Herrmann (učedník u krejčího Mustafy), Miroslav Kůra (tanečník u sultána), Ladislav Gzela (trhovec), Zdeněk Kampf (cizinec) Chor: Růžena Gottliebová Tan: Miroslav Kůra Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední filmová půjčovna Pr: 12.04.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Sultán Saud a sultánka Zoraida dají svého syna Omara na vychování do ciziny, neboť mu podle proroctví do jeho jedenadvacátého roku hrozí ve vlasti smrtelné nebezpečí. Po této době se Omar vrací domů, kde ho nikdo nezná. Totožnost má prokázat rodinnou dýkou. Před cílem je jeho průvod přepaden, unikne jen Omar. Ve městě se zatím připravuje Omarovo přivítání, u mistra Mustafy došívá Labakan oděv pro prince. Labakan touží po vznešeném a bohatém životě. Ukradne proto v noci princovy šaty a v přestrojení uteče z města. Na pobřeží se setká s Omarem, kterému vezme koně a dýku, aby se za něj mohl v paláci vydávat. Pravého prince prohlásí za bláznivého krejčíka a sultán dá Omara odvést do vězení. Omarova matka však nevěří, že Labakan je její syn. Na její prosbu podrobí sultán oba mladé muže zkoušce, ale výsledek je nepřesvědčivý. Teprve dvě skříňky víly Adolzaidy vyjeví pravdu. Labakan se bojí trestu, ale vtom se probudí. Vyléčen z pohrdání obyčejným životem se vydá s přáteli a milující Fatmou do rozjásaného města, vítajícího prince Omara.
   Sultan Saaud and Sultana Zoraida send their son Omar to study abroad since, according to a prophesy, by the time he is twenty-one, mortal danger will threaten him in his native country. The years pass and Omar returns home where no-one recognizes him. His identity is to be proven with the family dagger which he has kept all this time. His entourage is attacked just before they reach their destination; only Omar escapes. Meanwhile the city is preparing to welcome Omar home; in the master Mustafa's workshop, Labakan is finishing the festive attire designed for the Prince Omar. Labakan yearns for a noble and wealthy life; he steals the prince's clothes during the night and flees the city in disguise. He encounters Omar on the seashore and takes his horse and dagger, intending to pass himself off as the prince when he arrives at the palace. He declares the real prince a poor, mad tailor and the sultan has Omar thrown in prison. Omar's mother, however, does not believe that Labakan is her son. At her insistence the sultan sets both men a task but the result is not convincing. Two little caskets from the fairy Adolzaida finally speak the truth. Labakan is afraid of the punishment he is to receive - at that moment he wakes up. Cured of his scorn of ordinary life he sets off with his fri