Křižovatka života  (Crossroads of Life)
R: Ludvík Toman V: KF Praha/Ministerstvo sociální péče ČSR, 1948 Sk: Paul Jan VV: Vojtěch Červený N: Ludvík Toman S: Ludvík Toman K: Bohumil Vích Hu: Milivoj Uzelac; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Jan Pacák St: Jiřina Lukešová Zv: Dobroslav Šrámek Tr: Ladislav Zástěra kom: Josef SchwarzJiří VasmutBohumil Švarc H: František Hanus (Karel Suk), Zita Bergerová (Karlova manželka), Jiří Plachý (Karlův otec), J.O. Martin (muž v poradně), Jiří Hálek (Karel jako mladík) Fo: 35 mm Ve: česká D: Čs.filmová společnost © Národní filmový archiv 
 
   Malý Karel Suk se ptá otce, čím se může stát, až bude velký. Otec odpoví, že samozřejmě bude tím čím on, totiž advokátem. Uplyne několik let. Karel není dobrý student a ve škole se nudí. Po dalších několika letech ho vidíme jako neúspěšného mladého muže. Po nedokončeném vysokoškolském studiu se stal jen nespokojeným úředníkem, kterým manželka okázale pohrdá. Filmová technika umožní Karlovi vrátit se zpět do dětství. Poučený otec mu tentokrát umožní, aby si sám vybral. Chlapec si myslí, že by mohl být automechanikem. Ani to nebyla správná volba. Dospělý Karel je se svým zaměstnáním opět nespokojen. Správně měl otec využít poradnu pro volbu povolání. Tam dítě projde testy a dostane se mu odborné rady, pro co má vlohy. Tentokrát se zdá, že to bude to pravé. Karel se pravděpodobně stane aranžérem. Není totiž právě studijní typ, ale má výrazné výtvarné nadání.
   Young Karel Suk asks his father what he will be when he grows up. His father replies that the answer is obvious, he will learn the same profession as him, he will study law. A few years pass. Karel is not a good student and he is bored at school. A few years later we see him as an unsuccessful young man. After abandoning university he becomes a dissatisfied clerk whom his wife treats only with ostentatious contempt. The world of film helps Karel return to his childhood. His father, now wiser, this time allows him to make his own choices. The boy thinks he could become a car mechanic. This was also not the right choice. Karel, now grown up, is again dissatisfied with his work. His father should have made use of the careers advisory service where the child is put through various tests and given specialist advice in order to discover where his talents lie. This time it seems as if the choice is right. Karel will probably become a window-dresser. He is not the studious type but he has obvious artistic talents.