Křižovatka (ned)  (Crossroad)
R: František Čáp V: Československý státní film, 1947 Sk: Čáp - Procházka VV: Oldřich Papež S: Jiří HrbasZbyšek Olšovský K: Ferdinand Pečenka DK: Bohumil Kolátor AK: R. Nebeský Hu: Julius Kalaš Arch: Štěpán Kopecký Ma: Josef MannRůžena Jezerská Zv: Černý František (zvuk) H: Gustav Nezval (ing.Tomáš Lukáš), Zdeňka Baldová (Klára Horáková), Vlasta Fabianová (Kristina Prokopová), Zdeněk Štěpánek (lékař, tajemný muž), Karel Höger (herec Petr, syn Kláry Horákové), Vlasta Matulová (Jarmila Brázdová), Gustav Hilmar (statkář Brázda, Jarmilin otec), Eduard Kohout (Prokop, Kristinin manžel), Ljuba Hermanová (Prokopova milenka), Jan S. Kolár (venkovský lékař), Jiří Pravda (herec v divadelní šatně) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   V horském srubu vyhledají v prudké letní bouři úkryt tři lidé: mladá žena Kristina Prokopová, stará paní Klára Horáková a starší muž. Majitel srubu Tomáš Lukáš ani hosté se vzájemně neznají, ale všem příchozím je povědomá ozdobná hrací skříňka na cigarety ležící na stole. Nikdo z přítomných netuší, jak se kdysi prolnuly osudy jejich blízkých. Starší muž jel před časem s Klářiným synem Petrem ve vlaku. Talentovaný mladý herec Petr se během cesty dostal do kritického zdravotního stavu. Spolucestující ho proto předal na nejbližší stanici do péče jediné osoby na nástupišti, dívky Jarmily Brázdové, která Petra odvezla na statek svého otce a přivolala lékaře. Petr u Brázdových zůstal a během dlouhé léčby se do Jarmily zamiloval. Dívka se kvůli nové lásce rozešla se svým snoubencem Tomášem Lukášem. Jarmila ještě před svatbou věnovala Petrovi hrací skříňku, kterou měla právě od Tomáše. Petr však krátce po svatbě zemřel. Ovdovělou Jarmilu potkal Petrův spolucestující z vlaku a nabídl jí pomoc. Jarmila ochotného muže poprosila, aby jí přinesl z Petrovy divadelní šatny hrací skříňku. Muž jí vyhověl, ale ještě před jeho opětovným setkáním s Jarmilou projevila v hotelové hale zájem o skříňku žena, sedící se svým partnerem, architektem Karlem Prokopem, u vedlejšího stolu. Starší muž jí slíbil,
   A mountain cabin provides a shelter against a severe summer storm for three people: the young woman Kristina Prokopová, the old lady Klára Horáková and an elderly man. Neither the cabin's owner, Tomáš Lukáš, nor the unexpected visitors know each other, but they are all faintly familiar with the cigarette music box lying on the table. Not one of them knows that the fates of their relatives long ago crossed paths. Some time ago, the elderly man travelled with Klára's son Petr on a train. On the way a young talented actor Petr's health unexpectedly failed. So, at the nearest station, his fellow traveller leaves him in the care of the only person on the platform, the girl Jarmila Brázdová, who takes Petr to her father's farm and calls a doctor. Petr stayed at the Brázdas' and, during his long recovery, he fell in love with Jarmila. The new love made the girl break up with her fiancé Tomáš Lukáš, the owner of the cabin. Just before their wedding, Jarmila gave Petr a gift - a music box she had previously received from Tomáš. Shortly after the wedding, however, Peter died. The widowed Jarmila then met Petr's fellow-traveller from the train who offered his help. Jarmila asked the complaisant man to get the music box from Petr's dressing room in the theatre. The man complied with her wish