Křížová trojka  (Three of Clubs,The - KA)
R: Václav Gajer V: Československý státní film, 1948 Sk: Weiss - Kabelík VV: Otakar Sedláček N: František A. Dvořák S: František A. DvořákVladimír Tůma AR: Kiril Ilinčev K: Julius Vegricht AK: Jan Novák Hu: Hanns Eisler; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Rudolf Lukeš Kost: Adolf WenigPavla StahlováFrantišek Slabihoudek Ma: Karel MarekRůžena Rousová St: Josef Dobřichovský Zv: Dobroslav Šrámek H: Deyl Rudolf ml. (dr.Jaroslav Jirsa), Bohuš Záhorský (profesor Zach), Saša Rašilov (kastelán Ferdinand Lebeda), Nelly Gaierová (Rosa, Lebedova žena), Vladimír Řepa (ředitel panství Berka), Eduard Linkers (JUDr.Hadrbolec, baronův právní zás), Jiří Pravda (disponent Kavan), Antonín Holzinger (rada Kozler), Bohumil Machník (disponent Šebesta), Luba Skořepová (Mánička, kuchařka v ozdravovně), Lubor Tokoš (vedoucí ozdravovny Miroslav Ryšavý), Antonín Šůra (Honza), Stanislav Fišer (Petr), Oskar Hák (holohlavý hoch při zápase), Ladislav Barek (výpomocný číšník), Emil Bolek (hospodský), Rudolf Široký (strážmistr SNB), Vladimír Brabec (hoch), učňové Leteckých závodů v Pr (chlapci) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 21.10.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Na Červeném Hrádku, zkonfiskovaném po druhé světové válce šlechtickému majiteli, bylo zřízeno učňovské rekreační středisko. Přítomnost učňů se nelíbí ani bývalým zámeckým zaměstnancům a ani profesoru Zachovi, který si přijel na Hrádek prohlédnout starožitnosti. A přece právě dva z učňů, Honza a Petr, přispějí k odhalení zlodějů, kteří chtějí ukrást vzácný medicejský křížek. Chlapci se totiž vydali na tajný průzkum zámku a muzea v době, kdy Zach pořádá spiritistickou seanci, kterou chce využít ke krádeži. Jeho záměr i záměr dalších dvou zlodějů, advokáta Hadrbolce a jeho úředníka Kavana, překazí historik dr. Jirsa, který posuzoval zámeckou sbírku. Pro usvědčení zlodějů bylo důležité svědectví Honzy a Petra, kteří u trezoru s křížkem zahlédli jednoho ze zlodějů a všimli si jeho hodinek se světélkujícím ciferníkem. Zlodějská trojice je zatčena.
   An apprentices' recreation training centre has been established at Červený Hrádek, a property confiscated from its aristocratic owner after the Second World War. The presence of the apprentices irritates the former castle staff and professor Zach who has arrived at Hrádek to take a look round the antiques. However, two of the boys, Honza and Petr, are partly responsible for the discovery of thieves who try to steal the rare Medici Cross. The boys had set off on a secret tour of the castle and museum just when Zach was conducting a séance which he intended to use as a cover-up for the theft. His intentions and those of two other thieves, the lawyer Hadrbolec and his clerk Kavan, are thwarted by the historian Dr Jirsa who is evaluating the castle collection. The testimony of Honza and Petr is important to apprehend the thieves - they had caught sight of one of the thieves near the safe containing the Cross and had noticed his watch with its illuminated dial. The three burglars are arrested.