Krejčovská povídka  (Tailor's Tale,A)
R: Jindřich Puš V: Studio uměleckého filmu, 1953 VV: Jaroslav Jílovec N: Jan Poš S: Jan Poš TS: Jindřich Puš AR: Jiří JungwirthEva Mičulková K: Jan Stallich Hu: Julius Kalaš; archivní – lidová píseň: píseň Muzikanti, co děláte, Jaroslav Ježek: píseň Konšelská (Sláva mu, on je pašák), lidová píseň: píseň A já sám vždycky sám Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: Jan WerichJiří Voskovec Zp: sborZdeněk Štěpánek Arch: Chrudoš Uher Kost: František Krýsl Ma: Gustav Hrdlička St: Josef Dobřichovský Zv: Adolf Nacházel H: Jaroslav Průcha (krejčí Václav Houska), Zdeněk Štěpánek (učitel Karel Havelka), Josef Beyvl (železničář František Černý), Josef Gruss (vedoucí dílny Jan Martinec, zv.Joh), Miloš Nesvadba (krejčí Franta Dolejší), Josef Pehr (krejčí Jarda Mastník), Eman Fiala (krejčí Kučera), Karel Richter (krejčí Vašek Jernek), Hana Kavalírová (krejčová Marie Sklenářová), Josef Bartůněk (krejčovský dělník Vesecký), Jiřina Jirásková (krejčová Tonička Rousová), Čestmír Řanda (krejčí Slavomír Mlejnek), Jan Maška (krejčí Julek Kroupa), Jiří Sovák (střihač Nejtek), Marie Tomášová (děvče s kytičkou), Josef Příhoda (penzista na lavičce), Alois Dvorský (penzista na lavičce), Karel Kocourek (sluha Pánek), Bohuš Hradil (úředník ministerstva zahraničí), Antonín Soukup (hospodský) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 18.06.1954 © Národní filmový archiv 
 
   Ovdovělý krejčí Houska tráví dny ve vzpomínkách na ženu a na syna, který zahynul při Pražském povstání v roce 1945. Houska je už v penzi a prodal i šicí stroj. Je však plný síly, vysedávání na lavičce s ostatními důchodci mu nestačí. Nastoupí proto do krejčovského družstva Moděva. Mladí zaměstnanci si skromného a přátelského Housku brzy velmi oblíbí. Nesympatický a nafoukaný vedoucí Martinec starého mistra krejčovského zaměstnává podřadnou prací. Po onemocnění střihače Nejtka však neumí Martinec ani nastřihnout na sako a tak se Houska dostane k samostatné práci. Parta mladých lidí se rozhodne přejít do nově otevřených dílen v Ostravě a jako svého mistra přihlásí Housku. Ten se bojí opustit svůj byt plný vzpomínek a odmítne. Po čase potká u pomníčku svého syna dívku, která tam dává květiny. Vidí, že o památku syna bude postaráno, a rozhodne se odjet. Na ostravském nádraží ho nadšeně vítají mladí lidé - jeho nová rodina.
   The widowed tailor Houska spends his days reminiscing about his wife and son who died during the Prague uprising in the 1945 year. Houska is now retired and he has even sold his sewing machine. He is still full of energy, however, and sitting on a bench gossiping with the other pensioners is not enough for him. Thus he joins the Moděva tailors' association. The young staff quickly grow fond of the humble and friendly Houska. The disagreeable and arrogant head Martinec gives the old tailoring master subordinate work to do. When the cutter Nejtek falls ill, Martinec is left without someone to cut the suits, since he himself is unable to do it, thus Houska is given the task. A group of young people decide to move across to newly opened workshops in Ostrava and they appoint Houska as their master. Houska is afraid to abandon his flat full of memories, and he refuses the offer. After some time he comes across a girl who lays down flowers near his son's memorial. He sees that his son's memorial will be well looked after and he decides to leave. At the Ostrava station he is enthusiastically welcomed by the young people from the factory - his new family.