Krakatit  (Krakatit - KA)
R: Otakar Vávra V: Československá filmová společnost, 1948 Sk: Vávra - Feix VV: Bohumil Šmída N: román Krakatit S: Jaroslav R. VávraOtakar Vávra TS: Otakar Vávra AR: Jindřich PolákFrantišek Milič K: Václav Hanuš AK: Felix LeiblStahl Rudolf ml. Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Jan Zázvorka Kost: Marie Bartoňková Ma: Václav KamarádOldřich Mach St: Antonín Zelenka Zv: Emil Poledník H: Karel Höger (chemik inženýr Prokop), Florence Marly (princezna Vilemina), František Smolík (MUDr.Tomeš, venkovský lékař), Nataša Tanská (Anči, dcera MUDr.Tomeše), Miroslav Homola (ing.Jiří Tomeš, Ančin bratr), Jaroslav Průcha (listonoš), Jiří Plachý (D'Hémon), Eduard Linkers (exponent Carson), Bedřich Vrbský (baron Rohn, generální ředitel), Karel Dostal (profesor chemie), Vlasta Fabianová (žena se závojem/členka bandy), Bohuš Hradil (Jan Holz, Prokopův strážce), František Vnouček (anarchista Rosso), Vítězslav Boček (laborant u ing.Tomeše), Jiřina Petrovická (vrchní sestra), Jaroslav Zrotal (lékař), Zvonimir Rogoz (předseda shromáždění), Antonín Jirsa (uniformovaný muž), Magda Kopřivová (komorná princezny), členové ruské rodiny Romanovců (aristokratičtí vládci Baltinu), Zdeněk Hodr (velitel stráže), Ann Sortreed (Angličanka), Margarette Previtali (Italka), Stojanka Mustafova (Bulharka), Tsiao-Jeh (Číňan), Margaret Amakof (Kalmyčka), Čebeh Čančinov (Kalmyk), Di Lazari (italský hrabě), Di Manignati (italský hrabě), František Marek (strážce v Grottupu), Cikánská hudba Daniela Olaha Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 09.04.1948 © Národní filmový archiv 
 
   V nemocnici ošetřuje lékař neznámého muže, který byl nalezen popálený a se zápalem mozkových blan na ulici. Pacient, inženýr chemie Prokop, je v bezvědomí a v horečnatém snu se mu vracejí předchozí zážitky. Vidí sám sebe vysíleného a zraněného na nábřeží řeky, kam došel po výbuchu svého posledního vynálezu - výbušniny, kterou nazval krakatit. Náhodně potká bývalého spolužáka Tomeše a ten ho odvede k sobě domů. Prokop mu v horečce prozradí vzorec svého vynálezu, který se Tomeš rozhodne zpeněžit. V částečné amnézii odjíždí Prokop k Tomešově rodině do Týnice. V péči Tomešova otce lékaře a jeho dcery Anči se uzdraví. Inzerát v novinách mu připomene krakatit. Vrátí se do své laboratoře. Odtud je unesen do baltinských muničních továren, kde je přinucen svou třaskavinu vyrábět. Prokop však nechce nikomu sloužit, proto vyhodí tovární laboratoř do vzduchu a uprchne s diplomatem D'Hémonem. Ale i ten hodlá krakatit zneužít a dokonce se mu podaří zbytek výbušniny přivést k explozi. Prokop si uvědomí, jak strašlivou věc objevil. Uteče D'Hémonovi a snaží se dostat k Tomešovi, o němž se dozvěděl, že pracuje na výrobě krakatitu pro velký zbrojařský komplex. Dříve než se mu podaří spolužáka varovat, budovy komplexu explodují. Zoufalý Prokop se setká se starým listonošem a souhlasí s ním: krakatit
   In hospital a doctor is examining an unknown man who was found in the street suffering from burns and encephalitis. The patient, a chemical engineer called Prokop, is unconscious and his previous experiences come back to him in a delirious dream. He sees himself devoid of all strength and injured by the riverside where he had ended up after the explosion of his latest invention - an explosive which he gave the name Krakatit. By chance he encounters his former schoolmate Tomeš who takes him home with him. In his delirium Prokop tells him the formula for his invention which Tomeš decides to cash in on. In partial amnesia Prokop goes to visit Tomeš' family in Týnice. Under the supervision of Tomeš' father, a doctor, and his daughter Anči, he recovers. A classified advertisement reminds him of Krakatit. He returns to his laboratory. From there, he is kidnapped and taken to the Baltin ammunition factories, where he is forced to manufacture his explosive. Prokop refuses to serve anybody, he blows up the factory's laboratory and escapes, together with the diplomat D'Hémon. But the diplomat plans to misuse Krakatit and succeedes in exploding what's left of it. Prokop realizes how frightening his invention really is. He escapes from D'Hémon and tries to reach Tomeš, who, as he has learned