Konec jasnovidce  (End of the Clairvoyant,The)
R: Vladimír SvitáčekJán Roháč V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Feix - Daniel VV: Josef Ouzký N: Bedřich Zelenka S: Vladimír SvitáčekJán Roháč PR: Alena Urbanová K: Jaroslav Tuzar DK: Miroslav Ondříček AK: Miroslav Sinkule Hu: Jiří Šlitr; archivní Nahr: Orchestr Karla Krautgartnera Dir: Karel Krautgartner Arch: Jan Zázvorka Kost: Jarmila Romanová Ma: Gustav Hrdlička St: Jiřina Lukešová Zv: Roman Hloch Tr: František Jakubec H: Miloš Kopecký (jasnovidec Matěj Šibolín,al.Mathia), Jiřina Bohdalová (laborantka Marcela Vojanová z Klad), Josef Kemr (Karel Vaníček z Kročehlav), František Filipovský (Jelínek), Vladimír Menšík (Josef Vobrna), Miroslav Horníček (ředitel n.p. "Koloběžka" Osmík), Josef Hlinomaz (správce statku), Jana Hálová (asistentka Soňa Krásná), Anna Gabrielová (klientka žádající potvrzení), Dagmar Kmínková (písařka), Božena Fixová (úřednice), Jiří Sehnal (hráč na pilu), Ota Motyčka (pokladník), Stella Zázvorková (klientka ve frontě), Ivo Palec (klient - voják), Bedřich Zelenka (klient), Lubomír Bryg (úředník Vašek), Lubomír Kostelka (klient se Stazkou), Marie Rosůlková (uklízečka), Ota Žebrák (muž s dvojčaty), Věra Chytilová (dívka v plavkách), Milka Balek-Brodská (úřednice), František Závěta (klient) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Soukromý jasnovidec Mathias Scibolini řádně a k plné spokojenosti klientů vykonává své povolání. Když pak dojde k začlenění jasnovidců do komunálního podniku, věští dál pod svým občanským jménem Matěj Šibolín. Rozbují se administrativa, věštecké služby jsou lajdácké a spokojenost klientů klesá. Po pracovní době je ale možno zajít do jasnovidcova bytu, kde je všechno, jak bývalo dříve.
   Private clairvoyant Mathias Scibolini carries out his work with honesty and to the full satisfaction of his clients. When he and other clairvoyants are affiliated under one communal enterprise, he continues his work under his ordinary name Matěj Šibolín. The affiliation causes unsurmountable administrative work, the clairvoyant services become slapdash and the clients are not happy. After work hours, however, they are able to visit the clairvoyant's flat where everything is as it was before.