Komu patří pohár?  (Who Gets the Cup?)
R: Josef Pinkava V: KF Gottwaldov/SPVNF, 1960 Dr: Jiří Blažek VV: Dušan Schaffer N: Jiří BlažekJosef Pinkava S: Jiří BlažekJosef Pinkava K: Jiří Kolín Hu: Milivoj Uzelac Arch: Jaroslav Krška St: Antonín Štrojsa Zv: František StrangmüllerBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Kobík Josef /pedagog.spolupr./Bedřich PinkavaIvan Hrabě H: Bohuslav Novák (Tonda Horák), Luboš Petřík (Petr Skála), Petra Mlatečková (Eva), Jiří Sovák (řidič autobusu Horák, Tondův otec), Ivan Hrabě (učitel Ivan Novotný), Zdeněk Drbohlav (ředitel), Michaela Kubisová (učitelka), žáci lyžař.sport.základen v Krkon (mladí lyžaři) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Děti z horské základní školy trénují pilně lyžování. Blíží se závody ve sjezdu a slalomu. Podmínkou účasti na trénincích je i dobrý prospěch a chování. Nejlepší lyžař Petr má už různé prohřešky a tak vinu za rozbité okno na sebe vezme jeho kamarád Tonda, také výborný lyžař. Premiantkou třídy je jejich kamarádka Eva, která má ale s lyžováním potíže. Tonda dostane špatnou známku z matematiky a slíbí otci, že se bude učit. Místo toho jde s Petrem trénovat Evu v lyžování. Při zkoušení ve škole se mu to druhý den nevyplatí a otec mu lyže zakáže. Přátelství mezi oběma chlapci se pokazí a přeroste v soupeření. S pomocí Evina doučování se Tonda ve škole zlepší. Před závody Tonda přistihne Petra v kabinetu, jak si tam obkresluje trať závodu, která má být oznámena až těsně před startem. Chlapci se poperou. V den závodů se Petr nezúčastní tréninku s učitelem a nedozví se tak, že trať byla pro spadlou lavinu změněna. Petr na původně plánované trati zničí lyže a závody vyhraje Tonda. Při přebírání poháru se Tonda přizná, že Petra neupozornil na změnu. Oba chlapci si uvědomí své chyby a obnoví přátelství.
   The children from the mountain junior school are training hard for a skiing contest. The downhill and slalom competition is approaching. Their permission to train is also dependent on good grades and conduct. The best skiier Petr has already committed various misdeeds and so his friend Tonda, also an excellent skiier, takes the blame for the broken window. Their friend Eva is top of the class but she has difficulties with skiing. Tonda gets bad results for maths and promises his father that he will study hard. Instead, however, he goes off with Petr to help Eva with her skiing. During tests at school he does badly again and his father forbids him to go skiing. The friendship between both boys deteriorates and they become rivals. With Eva's help Tonda is able to improve his grades. Before the competition Tonda catches Petr drawing the skiing route for himself which is only supposed to be divulged just before the start of the race. The boys fight. On the day of the race Petr does not take part in the training together with the instructor and thus does not hear that, due to an avalanche, the route has been changed. Skiing down the original route Petr ruins his skis and Tonda wins the race. As the cup is being handed over to the winner, Tonda confesses that he had not told Petr of th