Kočičina  (Caterwauling)
R: Věra Chytilová V: Studio FAMU, 1960 VV: Petr WeiglČerný Jan (výroba) N: Jan Hartmann S: Věra Chytilová K: Petr Mareš Hu: Jan Klusák; archivní Nahr: Komorní harmonie Dir: Libor Pešek Arch: Jan Pacák Ma: Karel Holek kom: Věra Chytilová H: Miloš Kopecký (pan Ká), Libuše Havelková (paní Ká), Jaromír Vomáčka (pan Bé), Chytilová Věra [dab] (hlas kočky) Spol: Vávra Otakar /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Domácí kočka manželů Ká popisuje zvláštní chování svých pánů za pomoci bajky o myši, která nezadržitelně míří do pasti. Pan Ká si jako odhadce pozůstalostí přivlastnil šperky a ukrývá je ve svém bytě. Strach mu však nedovolí malé bohatství prodat. Zrovna když různými cennostmi ozdobí svoji ženu, přichází zvědavý soused pan Bé. V překotném uklízení přehlédnou manželé náramek, který spadl pod stůl. Pan Bé se vyptává pana Ká, zda má doma nějaké šperky. Pan Ká to důrazně popře. Avšak pan Bé si náramku všiml a s výmluvným úsměvem odejde.
   A cat belonging to Mr and Mrs K describes the strange behaviour of its master and mistress with the help of a fable about a mouse who is heading irrevocably towards a trap. Mr K, a valuer of deceased persons' property, has taken some jewellery and hidden it in his flat. His fear prevents him from selling his cache, however. Just when he is adorning his wife with some of the jewels, Mr B, a curious neighbour, pays them a visit. In their haste to hide everything away, they do not notice that a bracelet has fallen under the table. Mr B asks Mr K whether they have any jewellery at home. Mr K denies all knowledge of any. Mr B, however, has noticed the bracelet and he leaves with a telling smile on his face.