Kariéra  (Getting On in the World - KA)
R: Karel Steklý V: Československý státní film, 1948 Sk: Steklý - Hanuš VV: Ladislav Terš N: Jan Morávek S: Karel Steklý PR: Jaroslav Balík K: Jaroslav Tuzar Hu: E.F. Burian; archivní – píseň Pane, kupte si mé růže, píseň Dvacetikoruna není tak veliká, píseň Všechny myši za sebou Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: Vítězslav Nezval Zp: Marie Burešovásbor ženský Arch: Bohuslav Kulič Výtv: Josef Gabriel Kost: Věra Tatterová Ma: Gustav Hrdlička St: Antonín Zelenka Zv: Miroslav ProkešMiloslav Hůrka H: Ladislav Boháč (ředitel Globusu Karel Kubát), Marie Vášová (Pavla, Karlova první žena), Eduard Linkers (bankéř Antonín Klika, Kubátův přít), Stanislav Langer (generální ředitel Globusu Vilém Ju), Jiřina Petrovická (Luisa, Julišova dcera,Karlova druh), Marie Rosůlková (Julišova manželka), Jarmila Kurandová (Ulrychová, Pavlina matka), Dana Medřická (manikýrka Hermína,milenka Kliky a), František Vnouček (redaktor Polák), Karel Pavlík (ředitel kontrolního odd. Globusu J), František Filipovský (sluha v Globusu Kořínek), Miloš Nedbal (vedoucí budějovické filiál.Josef L), Bohuš Záhorský (venkovský lékař MUDr.Mrázek), Burešová Marie [dab] (hlas kamery), Manon Chafour (Klikova manželka Klára), Antonín Kandert (rozzlobený Klikův host), Miroslav Homola (prokurista Přikryl), Marie Nováková (Klikova milenka), Svoboda Karel (herec) (tajemník v Globusu), Věra Kalendová (sekretářka v Globusu), Lubomír Lipský (fotoreportér), Zvonimir Rogoz (lékař-rentgenolog), Vojta Plachý-Tůma (majitel továrny na barvy), Jarka Pižla (kamelot), Josef Chvalina (voják), Rudolf Široký (strážník), Emil Dlesk (flašinetář), Jaroslav Mareš (mladý redaktor), Božena Herrmannová (Klikova sousedka), J.O. Martin (houbař) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 22.10.1948 © Národní filmový archiv 
 
   Karel Kubát, úspěšný ředitel tiskařských závodů Globus, se dozví v den svých padesátých narozenin, že trpí těžkou srdeční nemocí. Neblahá zpráva vyvolá u něho rekapitulaci dosavadního života. V myšlenkách se vrací ke klíčovým situacím, v nichž se postupně měnil jeho charakter a životní orientace. Po první světové válce zakotvil v Globusu v podřízeném postavení. Když zde po čase dostal první příležitost, tvrdě se jí chopil. Výsledkem bylo zavedení pořádku v neprosperující filiálce, ale také sebevražda vedoucího pobočky. Kubát byl přesto povýšen a tak začala jeho strmá kariéra, jíž podřídil všechno své úsilí a posléze i manželství s charakterní Pavlou. Po druhé se Kubát ožení s dcerou ředitele Globusu a po čase nastoupí na místo svého tchána. V podniku se stane neomezeným pánem, ale je sám, bez přátelství i lásky. Když se pak v krizi dostane náhodou k domu své první ženy, rozrušen vzpomínkami umírá v prostředí, které kdysi pro kariéru opustil.
   Karel Kubát, the successful director of the Globus printing works, discovers on his fiftieth birthday that he has a serious heart defect. This dismal news causes him to take stock of his life. In his thoughts he returns to key situations in which he gradually changed his character and life orientation. After the First World War he found a steady job at Globus in a subordinate position. When, after a time, he was given his first real opportunity, he decided to take it without hesitation. He made an unprosperous filial company much more efficient which, however, also led to the suicide of the branch head. Kubát was promoted nevertheless and his steep rise in the company began. It came first before everything else and ultimately cost him his marriage to the principled Pavla. Kubát married again, this time the daughter of the managing director of Globus, and after some time he found himself in his father-in-law's place. He became the head of the company and now does what he chooses, but he is alone, without friendship or love. He suffers a crisis and when he chances upon the house of his first wife, he is crushed by the memories this evokes. He dies in the environment which he once abandoned for the sake of his career.