Karhanova parta  (Karhan's Team - KA)
R: Zdeněk Hofbauer V: Československý státní film, 1950 Sk: Kocourek Vítězslav VV: Ladislav HanušJiří Šebor N: divadelní hra Parta brusiče Karhana S: Jaroslav HulákJan Kaplan TS: Václav WassermanZdeněk Hofbauer AR: Bohumil KoubaO. Melmuka K: Josef Střecha AK: Josef IllíkZdeněk Prchlík Hu: E.F. Burian; archivní – E.F. Burian: píseň Pochod pětiletky, píseň Horela lipka, horela Nahr: FISYO, Dechový orchestr Hudby hradní strá Dir: Milivoj UzelacRudolf Urbanec T: Neumann Stanislav (2) Zp: Pěvecký sbor AUS Víta Nejedléhosbor Arch: Karel Lier Kost: Jiří Kalina Ma: Václav Volk St: Marie Kopecká Zv: František Fabián Op: František NachtmanJ. SchillerJ. Mrázek H: František Smolík (brusič Franta Karhan), Jaroslav Mareš (brusič Jarka, Karhanův syn), Světla Svozilová (matka Karhanová), Jindřich Plachta (brusič Ferda Fikejs), Marie Rintová (Fikejsova žena), Vladimír Řepa (brusič Záruba), Jaroslav Zrotal (předseda KSČ Pepíček Dvořák), Vladimír Krška (brusič Tulach), Deyl Rudolf ml. (revolverář Lojza), Jiří Kostka (dělník Zákora), Václav Neužil (montér), Zdeněk Martínek (brusič Bohouš), Bohumil Machník (důvěrník ROH Klepáč), František Hanus (sektorář), Emil Kavan (dílovedoucí Mareš), Karel Hovorka (dělník), Otomar Korbelář (ředitel), Josef Hlinomaz (dělník), Emil Dlesk (dělník), Stanislav Lužický (montér), Ferdinand Jarkovský (dělník), Karol L. Zachar (nemocný děda z Piešťan), Eman Fiala (listonoš na penzi Zuklín), Ján Bzdúch (masér), Josef Hořánek (nemocný), Karel Vavřík (vrátný), Ota Motyčka (tramvaják Pejša), Rudolf Kutílek (prodavač), Miroslav Svoboda (nemocný v čekárně), Alois Dvorský (nemocný v čekárně), Milan Hlavín (nemocný v čekárně), Miloš Hájek (lékař), Běla Jurdová (revolverářka Vlasta, důvěrnice ROH), Eva Karelová (Božka, dívka Jarky Karhana), Marie Grygarová (Petráková), Jaroslav Orlický (Horáček), Zdeněk Šavrda (dělník), Arna PekárkováJan S. Kolár Spol: Václav Wasserman Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 23.03.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Začíná první den pětiletky. V jedné z největších pražských továren svolává závodní rozhlas dělníky do velké haly. Na pořadu dne je nejdůležitější otázka - splnění plánu. Mladí jsou plni sebedůvěry, starší jsou skeptičtí. Syn starého brusiče Karhana Jarka oznámí první zlepšovací návrh - opatřit frézu automatickým vypínačem. Jarka navíc postaví s kamarády brigádu, která má pomoci zaostávající revolverárně. Pod vlivem mladých pomáhají i starší pracovníci. Velkým pomocníkem je jim nový stroj - centrlesska. Ten však pokazí neopatrný Lojza a plán je ohrožen. Proto navrhne starý Karhan snížení úkolových časů a vyzve mladé na soutěž. Mladí přijmou výzvu s nadšením. Zvítězí parta starého Karhana, jehož třicetileté zkušenosti a fortel dokázaly divy. Celé soutěžení končí smírem mladých i starých, neboť všem jde o totéž - splnit závazek k IX. sjezdu KSČ.
   The first day of the Five-Year-Plan has begun. A factory public address system calls the workers to the shop floor in one of the largest plants in Prague. The most important issue is the chief topic of the day - the fulfilment of the Plan. The young people are full of self-confidence, the older staff members are more sceptical. The son of the old grinder Karhan, Jarka, announces the first proposal for improvement - the milling cutter should be supplied with an automatic off-switch. Jarka also gathers together a work-team with his friends which is to help improve the antiquated lathe room. Incited by the young workers, the older members also provide their help. A new machine is introduced to aid the workers - the "Centreless" - however, it is damaged by the careless Lojza and the Plan is threatened. At this point, old Karhan proposes to try and increase efficiency and challenges the young staff to a competition. They accept with enthusiasm. The competition is won by the team of old Karhan whose thirty-year experience and know-how work wonders. In the end, the competition ends with a reconciliation between young and old, since everyone has the same goal - to fulfil their obligations to the 9th Czechoslovak Communist Party Congress.