Kam s ním?  (What to Do with It?)
R: Miloš Makovec V: KF Praha, 1947 H: Josef Pehr (autor), František Filipovský (spisovatel Jan Neruda), Anna Melíšková (hospodyně Anči) Fo: 35 mm Ve: česká D: Čs.filmová společnost © Národní filmový archiv 
 
   Scenárista má vymyslet námět na film o sběru odpadních surovin. Obrátí se ke klasikům a v knize Jana Nerudy najde fejeton o tom, jak obtížně se spisovatel a jeho hospodyně zbavovali staré slámy ze slamníku. Scenárista dojde k názoru, že dnes už je něco podobného nemožné, protože v současné době už je známa důležitost druhotných surovin a proto je organizován v březnu a dubnu roku 1947 hromadný sběr papíru, hadrů, železa a dalších odpadů.
   A screenwriter is to think up a story for a film about the collection of refuse and recycling materials. He turns to the classics and, in a book by Jan Neruda, he finds a feuilleton about the difficulties a writer and his housekeeper have trying to get rid of the old straw from a straw mattress. The screenwriter comes to the conclusion that, in his day, such a problem would not exist since the value of secondary raw materials is well known and thus a mass collection of paper, clothing and textiles, iron and other refuse is organized in March and April 1947.