Jak dědek Faltus potkal anděla  (How the Old Man Faltus Met an Angel)
R: Jaroslav Šikl V: Studio FAMU, 1954 VV: Miroslava Jasná N: povídka Jak dědek Faltus potkal na stavbě anděla, Jiří Marek: sbírka povídek Z cihel a úsměvů S: Luboš PopelkaJaroslav Šikl K: Vladimír Ješina St: Jaroslav Šikl H: Eman Fiala (zedník Jeroným Faltus), Miroslav Doležal (stavbyvedoucí Anděl), Antonín Holzinger (referent vynálezů), Eva Klepáčová (sekretářka), Kačírková Irena [dab] (hlas sekretářky) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Důchodce Jeroným Faltus se hlásí na stavbě jako zedník. Mladičké sekretářce se zdá moc starý a nabídne mu proto místo hlídače. Faltus je na svou odbornost hrdý, je dokonce autorem zlepšovacího návrhu, a proto nabídku odmítne. Když si polohlasem posteskne, že by mu mohl pomoci snad už jen anděl, jeden se mu ihned představí. Je to stavbyvedoucí Anděl, který starého zedníka pozorně vyslechne, ukáže mu celou stavbu a nakonec ho přijme do práce na vytoužené místo.
   The retired Jeroným Faltus applies to work as a bricklayer on the building site. He seems quite old to the young secretary, and she offers him the position of the watchman instead. Faltus is proud of his qualification, after all, he even invented an improvement method, and so he refuses the offer. When he complains in a low voice that only an angel could help him at such a point, one readily introduces himself to him. It is the building manager Anděl (a play on words: Anděl in Czech means angel), who listens carefully to the old bricklayer, shows him around the entire building site and eventually gives him the desired working position.