I andělé ztrácejí trpělivost  (Even Angels Lose Their Patience)
R: Ludvík Toman V: KF Gottwaldov, 1949 S: Ludvík Toman K: Josef Bůžek Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac St: Zdeněk Stehlík Zv: František Strangmüller H: Deyl Rudolf ml. (referent Zábrana), Vlasta Vlasáková (sekretářka), Lola Skrbková (žena na ulici), Jiří Kostka (svářeč Venca), Rudolf Jurda (dělník), Luděk Kopřiva (natěrač Pepík), Oldřich Musil (natěrač v okně), Václav Lohniský (brusič), Jiří Adamíra (závozník), Otto Šimánek (soustružník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Bezpečnostní referent Zábrana si zoufá. Každou chvíli je mu hlášen pracovní úraz způsobený nekázní zaměstnanců. Sekretářka doporučí Zábranovi, aby požádal o pomoc anděla strážného. Neviditelný anděl začne skutečně zasahovat. Podstrkuje lidem různé výstrahy a plakáty. Ti je však zahazují a tak má anděl plné ruce práce, aby hazardujícím lidem zachránil zdraví a mnohdy i život. Zedník pracuje na neupevněném lešení. Brusička pracuje u stroje s rozevlátými vlasy a bez šátku. Natěrač je ve výšce v okně a nemá ochranný pás. Soustružník odebírá kovové špony rukama a nikoli doporučeným háčkem. Truhlářova cirkulárka nemá ochranný kryt. Brusič neužívá ochranné brýle. Nakonec anděl ztratí trpělivost a odmítne se o hloupé lidi starat. U Zábrany opět začnou zvonit telefony.
   The security official Zábrana is desperate. Every little while, he receives a notification about an injury at work, caused by the workers' lack of discipline. The secretary advises Zábrana to ask the guardian angel for help. The invisible angel really begins to intervene. He gives away different warnings and posters to the people. But they throw his warnings away and the angel is soon tied up with work trying to save the careless people's health, and in many cases even their life. The bricklayer is working on a badly fixed scaffolding. The lady grinder works at the machine with her hair loose and no scarf on. The painter is high up by the window and wears no safety belt. The turner catches the metal chips with his hands and not with the little hook as is recommended. The cabinet-maker's circular saw doesn't have a protection shield. The grinder is not using the goggles. Finally, the angel loses patience and refuses to look after the stupid people. Zábrana's phones start ringing again.