Hrdinové mlčí  (Heroes Are Silent,The)
R: Miroslav Cikán V: Československá filmová společnost, 1946 Sk: Reimann Zdeněk M. VV: Miloš Mastník N: J.Z. Novák S: J.Z. NovákVladimír Tůma PR: Václav GajerVladimír Hladký K: Václav Hanuš AK: Jan Novák Hu: Miloš Smatek; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Štěpán Kopecký Kost: Bohumil Sochor Ma: Václav Volk St: Antonín Zelenka Zv: Stanislav Vondraš Op: Hromek Pavel mjr.Paleček K. plk.Dvořák J. mjr. H: Ladislav Boháč (úředník nakladatelství Vojtěch Tom), Zdeněk Dítě (Jan Tomek, alias Emil Bárta, Vojt.), František Filipovský (kolaborant Vilém Kolta), Josef Pařízek (skaut Vítek Dolina), Jarmila Smejkalová (Eva Matoušková, Vojtěchova dívka), Jindřich Plachta (učitel Josef Frýba), Marie Blažková (Anna Frýbová, učitelova matka), Vítězslav Vejražka (hauptsturmführer SS Kurt Seppke), Bohuš Hradil (příslušník SS Walter Peitsch), František Vnouček (příslušník SS Franz Wessely), Josef Kotapiš (Tonda, voják na nádraží), Eman Fiala (chlubivý voják), Sylva Langová (Marta Vondrová, Vojtěchova kolegyn), Vladimír Hlavatý (bojovník s páskou), Vladimír Šmeral (partyzán převlečený za četníka), Bedřich Vrbský (JUDr.Ladislav Kovář, advokát), Karel Jelínek (provokatér, alias poručík Sameš), Vladimír Řepa (starosta), Bolek Prchal (kovář), František Kovářík (vrátný SS), Antonín Holzinger (německý voják), Karel Houska (voják na nádraží), Viktor Očásek (majitel opravárenské krejčovské dí), Jarmila Holmová (manželka zatčeného muže), Alois Dvorský (lepič plakátů), Jaroslav Orlický (přednosta stanice), Zdeněk Řehoř (úředník na dráze), Miloš Šubrt (muž na náměstí), Zdeněk MíkaKarel PfeifferJan FifkaJosef ČermákJosef ŠulcLadislav RyšlinkFrantišek VelebnýJ. CoufalováA. Jaroš Spol: Rudolf Lukeš Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 04.10.1946 © Národní filmový archiv 
 
   Je krátce po druhé světové válce. Na malém nádraží čekají lidé na zpožděné vlaky. Muži se chlubí svými hrdinskými činy. Jen zasmušilý Vojtěch Tomek mlčí. Jeho příběh vypráví učitel Frýba čtrnáctiletému Vítkovi. - Ke konci války se Vojtěch dostal do konfliktu s kolaborantem Koltou a ten na Vojtěcha poštval gestapo. Gestapo k Vojtěchovi poslalo provokatéra, který předstíral, že přichází z Anglie od Vojtěchova bratra Jana. Jan se však už několik dní schovával u bratra, a proto Vojtěch provokatéra odhalil. Jan vyhodil do povětří německý vlak. Na útěku si však poranil nohu a dostihla ho německá četa. Velitel SS dal mezitím zatknout dvacet občanů. Vojtěch je chtěl zachránit, a proto se k činu přihlásil sám. Na gestapu oba bratři popřeli, že se znají. Kolta však přivedl Vojtěchovu snoubenku Evu a ta bezděky prozradila Janovu totožnost. Gestapo před jejíma očima Jana zabilo a Eva ze zoufalství skočila ze skály. Vojtěchovi se při náletu podařilo uprchnout a dostat se k partyzánům. Partyzáni chytli Koltu a donutili ho skočit z téže skály, pod kterou zahynula Eva. - Učitel Frýba končí vyprávění upozorněním, že praví hrdinové o svých činech mlčí.
   It is soon after the Second World War. People are waiting for the delayed trains on a small railway station. Men are boasting about their heroic deeds. Only the gloomy Vojtěch Tomek is silent. His story is told to the fourteen year old Vítek by teacher Frýba: by the end of the war, Vojtěch got into a conflict with the collaborator, Kolta, who set the Gestapo on him. The Gestapo sent an agent round to Vojtěch, who claimed to have come from England, from his brother Jan. But Jan had been hiding at his brother's house for a few days already and so Vojtěch could see who the man really was. Jan blew up a German train. Escaping, he hurt his leg and the German troops got him. The SS commander arrested twenty citizens in the meantime. Vojtěch wanted to save them and admitted to the deed. In the Gestapo headquarters, the two brothers denied that they knew each other. But Kolta brought Vojtěch's fiancee Eva in, and she unwittingly revealed Jan's identity. The Gestapo killed Jan before her very eyes, and Eva jumped from a rock in despair. Vojtěch managed to escape during an air raid, and reached the partisans. The partisans captured Kolta and forced him to jump from the same rock where Eva had died. The teacher Frýba concludes his story with a warning that the real heroes never speak about