Hotel Pokrok  (Progress Hotel,The)
R: Hysen Hakani V: Studio FAMU, 1956 VV: Otto VymerMiroslava Jasná S: Hysen Hakani AR: Frank Beyer K: Vladimír Opletal AK: Otakar BardoňJiří Vojta Hu: Jan Malý H: Eman Fiala (vrátný v hotelu Pokrok), Jiří Sovák (agronom Kaňka, hotelový host), Vlastimil Brodský (agronom Novák, hotelový host), Josef Beyvl (zvěrolékař Řehoř, hotelový host), V. Herainová (pokojská) Spol: Turečková A.Wasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Novotný Vladimír /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Zelenka Antonín /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Dva noční návštěvníci hotelu vzbudí spícího vrátného a ten je velice ochotně ubytuje v pokoji, kde je dokonce nachystána večeře. Vrátný opět spokojeně usne. Probudí ho však telefon a vrátný se dozví, že právě přijel očekávaný host a zanedlouho bude v hotelu. Vrátný vzbudí oba noční hosty a bezohledně jim přikáže opustit pokoj. Naštvaní muži se velmi neochotně oblékají. Až od pokojské, přinášející novou večeři, se dozvídají, že je očekáván už tři dny revizor. Vrátný přivede nového hosta. Ten je však tolerantní. V pokoji jsou tři postele a jemu stačí jedna, takže oba ubytovaní hosté mohou zůstat. Po odchodu vrátného se hosté představí. Původní obyvatelé pokoje jsou agronomové a nově příchozí je zvěrolékař. Ukáže se, že to také není revizor. Muži se situaci zasmějí, ale pak se leknou, že budou určitě vystěhováni. Ženský hlas za dveřmi je však upokojí. Je to hlas revizorky, která již tři dny v hotelu inkognito bydlí.
   Two night visitors wake up the sleeping porter in a hotel and he very politely shows them into a room where there is even a dinner waiting. The porter falls back to sleep happily. But then a telephone call wakes him up and he realizes that the expected guest has just arrived and will be in the hotel before long. The porter wakes the two night visitors up and rudely tells them to leave the room. The angry men are unwillingly getting dressed. They find out from the chambermaid, who is bringing in the new dinner, that an inspector has been expected to arrive for the last three days. The porter brings the new guest in. But he is a tolerant man and there are three beds in the room so the other two guests can also stay. After the porter leaves, the guests introduce themselves. The first two visitors are agronomists, and the newcomer is a vet. It is obvious that he is also not the inspector. The men start laughing at the situation but they stop as they suddenly realize that they could be told to leave again. A female voice behind the door calms them down. It is the voice of the inspector, who has lived incognito in the hotel for three days already.