Hořká láska  (Bitter Love)
R: Josef Mach V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Šebor - Bor VV: Ladislav Terš N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaJosef Mach TS: Josef Mach PR: Antonín Kachlík AR: Věra Filipová K: Julius Vegricht AK: Stanislav KautskýBohumil Vodička Hu: Ludvík Podéšť; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Alois Mecera Kost: Aša MatějovskáMiloslava Skořepová Ma: Rudolf Hammer St: Antonín Zelenka Zv: Karel Zákora Op: Jan Procházka H: Zdeněk Štěpánek (sedlák Václav Marunáč), Josef Bek (Václav, Marunáčův starší syn), Eva Kubešová (Hedvika, žena Václava Marunáče ml.), Jan Sedliský (Jakub, Marunáčův mladší syn), Josef Hlinomaz (kovář), Deyl Rudolf ml. (správce statku Kosil), František Filipovský (chalupník Jurečka), Eman Fiala (chalupník Havlasa), Zbyněk Tenkrát (Vašík, syn Václava ml. a Hedviky), František Hanus (lékař), Libuše Havelková (kovářova žena) Spol: Milan Nejedlý Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 10.10.1958 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý hospodář Václav Marunáč se těžce zranil, když se splašili koně. Z nemocnice se vrací v sádrovém krunýři a s mizivou nadějí na uzdravení. Všechna dřina zbyla na jeho starého otce a ženu Hedviku, které pomáhá syn Vašík. Otec povolá na výpomoc z města mladšího syna Jakuba. Hedvika má na statku nerovnoprávné postavení a obává se, že bude ohroženo Vašíkovo dědictví. Je proto zaskočena Jakubovou pozorností. Jakub má s otcem spory, které vrcholí jeho účastí na schůzi družstva. Při těžké práci se Hedvika s Jakubem začínají sbližovat a Václav cítí, že se mu žena odcizuje. Jakub je k Hedvice pozorný a věnuje jí k narozeninám šátek. Hedvika šátek schová, ale mučivá žárlivost přinutí Václava vstát z lůžka a šátek najde. Vyděšená Hedvika stojí nečekaně proti Václavovi, náhle však Václav umírá. Po jeho smrti se vztah Hedviky a Jakuba změní. Hedvika má výčitky svědomí, je chladná a nepřístupná. Oba už pracují v družstvu, ale Jakub se rozhodne pro návrat do města a přichází se s Hedvikou rozloučit. Teprve pak si Hedvika uvědomí, že by Jakuba ztratila. Oba si padnou do náruče.
   Young farmer Václav Marunáč hurt himself badly when the horses bolted. He is returning from the hospital in a plaster cast and with a minimal chance for recovery. All the hard work falls on his old father and his wife Hedvika who is helped by her son Vašík. The old father calls for his younger son Jakub, who lives in the city, to help. Hedvika's legal right to the estate is unsure and she is worried that Vašík's inheritance will be in danger. She is surprised when she notices Jakub paying her attention. Jakub has disputes with his father which culminate in him taking part in the cooperative meeting. Hedvika and Jakub are getting closer through the hard work and Václav feels that his wife is drifting away from him. Jakub is very attentive to Hedvika and gives her a scarf for her birthday. Hedvika hides the scarf, but tormented by jealousy Václav gets up from his bed and he finds the scarf. Frightened Hedvika is unexpectedly confronted by Václav, but suddenly Václav dies. Hedvika and Jakub's relationship changes after Václav's death. Hedvika feels guilty, she is cold and unapproachable. They both already work in the cooperative but Jakub decides to return to the city and comes to say goodbye to Hedvika. It is only then that Hedvika realizes that she will lose Jakub. They fall into